Produkcja

Usługi

Logistyka

Referencje

 • SZP Plast Industries

  LeanQ Team dostarcza leanowej energii! Potwierdzam skuteczność usług doradczo-szkoleniowych, z których korzystaliśmy w ostatnich latach w celu zwięk...

  Andrzej Brzeziński
  Prezes Zarządu

 • ZPS Lubiana

  Współpraca z firmą LeanQ Team Sp. z o.o. to była czysta przyjemność. Atutem była profesjonalna i terminowa obsługa oraz wysokiej klasy specjaliści...

  Edyta Ściążko
  Kierownik działu kadr i płac

 • Zante Magic Tours

  Przygotowanie merytoryczne trenerów, styl komunikacji oraz umiejętności przekazywania wiedzy zostały wysoko ocenione przez uczestników warsztatów i s...

  Joanna Nuckowska
  Dyrektor Zarządzajacy

 • SMP Poland

  Jeżeli Firma ma przemyślany i długofalowy plan wdrożenia Lean – a potrzebne jest wsparcie w niektórych obszarach – możesz liczyć na LeanQTeam...

  Andrzej Mońko
  Szef Produkcji

 • Greenyard Frozen Poland

  Wybór firmy LeanQTeam jako firmy szkoleniowej w zakresie szeroko pojętego Lean managment okazał się wyborem bardzo trafnym...

  Anna Wiśniewska
  Quality Manager

 • Berker

  Współpraca z LeanQTeam podczas realizacji szkoleń zarówno tych otwartych jak i tych zamkniętych przebiegała w sposób sprawny , merytoryczny i termin...

  Robert Kędzierski
  Production Manager

LeanQ Team – jesteśmy firmą doradczo-wdrożeniową, jednym z krajowych liderów w obszarze doskonałości operacyjnej, która od 2003 roku wspiera firmy produkcyjne (Lean Manufacturing), usługowe (Lean Service) i logistyczne (Lean Logistics) w kompleksowym wdrażaniu narzędzi z zakresu Lean Management zwiększając jakość i wydajność ich produkcji i usług oraz obniżając koszty funkcjonowania przy zachowaniu bezpieczeństwa pracy. Lean łączymy z Six Sigma, QRM, TOC i innymi koncepcjami doskonalenia efektywności operacyjnej zapewniając Klientom skuteczne osiągnięcie poziomu World Class Management (WCM).

Wspieramy naszych Klientów w ich dążeniu do doskonałości operacyjnej m. in. poprzez: • Skracanie czasu realizacji zleceń • Podnoszenie produktywności • Obniżanie zapasów w łańcuchu dostaw • Zwiększanie efektywności produkcji • Optymalizację kosztów zaopatrzenia • Eliminację marnotrawstwa • Zwiększanie zaangażowanie pracowników • Poprawianie jakości • Zmniejszanie strat materiałowych • Zmniejszanie kosztów zapasów i materiałów • Doskonalenie procesów produkcyjnych •

Zapraszamy do zapoznania się z naszym zespołem i naszą ofertą projektów wdrożeniowych, warsztatów i seminariów  oraz autorskich programów rozwoju kadr w postaci naszych akademii i szkół:

Podnosimy  efektywność przedsiębiorstw, wykorzystując podczas wdrożeń następujące koncepcje, metody i narzędzia: 5S, Continous Improvement (CI), EPE, FMEA, Heijunka, Kaizen, zarządzanie zapasami w systemie Kanban i MRP, zarządzanie dostawcami, Mapowanie Strumienia Wartości (Value Stream Mapping – VSM), Voice of Customer (VOC), SIPOC, S&OP, Master Planning, Harmonogramowanie produkcji, OEE, One-Piece-Flow, PDCA, FMEA, Poka-Yoke, 8D, Problem Solving, SMED, Standaryzacja Pracy, Supply Chain Management, Road Map, TPM, Matryce kompetencji (Skills Matrix), TWI, Wizualne Zarządzanie Wynikami (Performance Visual Management – PVM), Problem Solving, Kobetsu Kaizen, Throughput Accounting, Scrum.


Zaufali Nam

 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner

Zaprenumeruj nasz newsletter
Wpisz swój adres e-mail:
LeanQ Team
Dołącz do nas