Home / Trener / Adam Klimek


Adam Klimek

  • warsztaty i seminaria z podnoszenia efektywności procesów usługowych w administracji publicznej
  • doświadczenie doradcze i zawodowe m. in. w administracji publicznej oraz  procesach usługowych
  • specjalizuje się w projektowaniu i zarządzaniu procesami w urzędach, projektowaniu struktury organizacyjnej w oparciu o procesy oraz optymalizacji i doskonaleniu przepływu informacji w urzędach  z wykorzystaniem  metod i narzędzi LM: Value Stream Mapping, Standaryzacja Pracy, Lean Office
  • w ciągu ostatnich lat konsultant merytoryczny pełnomocnika wojewody ds systemu informacyjnego o nieruchomościach  i doradca w porozumieniu powiatów w zakresie administracji geodezyjnej i kartograficznej
  • współautor książki „Administracja publiczna – poprzez proces do struktury. Koncepcja instytucji katastru” oraz szeregu publikacji na temat za stosowania metod procesowych w usprawnianiu administracji