Certyfikowane Kompetencje Lean | LeanQTeam

Certyfikowane Kompetencje Lean

Co to jest?

Certyfikowane Kompetencje Lean to program rozwojowy dla pracowników organizacji, w ramach programu transformacji lean. Realizowany jest przy wsparciu szkoleniowym, warsztatowym, projektowym i konsultacyjnym zespołu LeanQ Team.

Cel certyfikacji

Celem certyfikacji jest zbudowanie w organizacji kompetencji Lean, pozwalających na samodzielne prowadzenie działań doskonalących i budowanie kultury lean.

Dla kogo?

Certyfikowane Kompetencje Lean to program dedykowany obecnym i przyszłym specjalistom ds. lean, pracującym w organizacji, a przede wszystkim dla pracowników zarządzających zespołami na wszystkich poziomach organizacji – od szeregowych pracowników operacyjnych poprzez liderów i kierowników, po managerów operacyjnych.

Zakres certyfikacji

Certyfikacja realizowana jest na 4 poziomach. Od poziomu Lean Beginnera, inicjującego działania doskonalące na swoim stanowisku i w jego bezpośrednim otoczeniu, aż po Lean Championa przekładającego strategię na procesy i zarządzającego zmianą tych procesów w taki sposób, by rezultaty działań przekładały się na wynik całego przedsiębiorstwa.


Zakres certyfikacji

LEAN BEGINNER (pracownik operacyjny)

Inicjuje działania doskonalące na swoim stanowisku i w jego bezpośrednim otoczenia. Przygotowanie do certyfikacji trwa 1 miesiąc.

LEAN PRACTICIONER (lider)

Doskonali wyniki swojego procesu i osiąga cele. Przygotowanie do certyfikacji trwa 3 miesiące.

LEAN EXPERT (kierownik)

Stawia cele i zarządza zmianą swojego procesu we współpracy z przedstawicielami działów wspierających ten proces. Przygotowanie do certyfikacji trwa 6 miesięcy.

LEAN CHAMPION (manager)

Przekłada strategię na procesy i zarządza zmianą tych procesów tak, by działania przełożyły się na wynik całej organizacji. Przygotowanie do certyfikacji trwa 12 miesięcy.


Nasza aktywność edukacyjna

Konferencje

Inspirujemy organizując pierwszą na Pomorzu konferencję „Polak potrafi! Lean w polskich realiach” oraz dzieląc się naszym doświadczeniem na konferencjach w Polsce i Europie
Więcej

Seminaria

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem dotyczącym transformacji przedsiębiorstw w duchu Lean organizując seminaria biznesowe i spotkania dla managerów
Więcej

Studia podyplomowe

Współpracujemy z uczelniami wyższymi (m. in. Politechnika Gdańska, Wyższa Szkoła Bankowa oraz Politechnika Białostocka), jako partnerzy merytoryczni studiów podyplomowych z zakresu lean management
Więcej

Edukacja młodzieży

LeanQ Team jest fundatorem i partnerem strategicznym Fundacji Lean Education – organizacji łączącej leanowców z całej Polski w misji szerzenia kultury lean wśród młodzieży szkolnej
Więcej

Książki i publikacje

Nasi trenerzy i konsultanci są autorami książek z zakresu kultury ciągłego doskonalenia, twórcami  programów rozwojowych i edukacyjnych oraz licznych artykułów w prasie branżowej
Więcej