Transformacje | LeanQTeam

Transformacje

Co to jest?

Transformacja to proces przeobrażenia z organizacji zarządzanej tradycyjnie w organizację zarządzaną w kulturze lean. To proces budowania nowej kultury organizacyjnej, w której ważne są nie tylko cele biznesowe i mądrość managerów, ale również ludzie, którzy je osiągają swoją codzienną pracą.

Cel transformacji

Celem transformacji jest przebudowa postaw oraz sposobu działania zespołów i ich managerów, zmiana mechanizmów zarządzania oraz rozwój procesów i kompetencji zespołu niezbędnych do podążania za wizją i strategią przedsiębiorstwa.

Dla kogo?

Dla przedsiębiorstw, które mają przekonanie, że bez gruntownej zmiany sposobu funkcjonowania organizacji, cele strategiczne będą bardzo trudne lub wręcz niemożliwe do osiągnięcia. Dla tych, którzy dostrzegają, że ich zespoły podążają w różnych kierunkach, pracownicy unikają odpowiedzialności, a managerowie tkwią w silosach.


Przebieg transformacji

DIAGNOZA

Wspólnie ustalamy co i dlaczego chcemy zrobić,
gdzie dziś jesteśmy i dokąd wspólnie zmierzamy. (ok.4 tygodnie)

WIZJA

Tworzymy nową wizję organizacji i plan wspólnego osiągnięcia celów strategicznych w każdej z 3 perspektyw rozwoju. (ok.2 tygodnie)

KOMUNIKACJA

Wyjaśniamy dlaczego zmiany są konieczne i zachęcamy pracowników do włączenia się w tworzenie nowej organizacji. (ok.2 tygodnie)

TRANSFORMACJA

Wprowadzamy zmiany obejmujące nasze postawy, system zarządzania, procesy i kompetencje pracowników. (1-3 lata)

DOSKONALENIE

Tworzymy mechanizmy nieustającej, systematycznej poprawy, która stanowi podstawę trwałości wprowadzonych zmian. (nieustannie)


Nasza aktywność edukacyjna

Konferencje

Inspirujemy organizując pierwszą na Pomorzu konferencję „Polak potrafi! Lean w polskich realiach” oraz dzieląc się naszym doświadczeniem na konferencjach w Polsce i Europie
Więcej

Seminaria

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem dotyczącym transformacji przedsiębiorstw w duchu Lean organizując seminaria biznesowe i spotkania dla managerów
Więcej

Studia podyplomowe

Współpracujemy z uczelniami wyższymi (m. in. Politechnika Gdańska, Wyższa Szkoła Bankowa oraz Politechnika Białostocka), jako partnerzy merytoryczni studiów podyplomowych z zakresu lean management
Więcej

Edukacja młodzieży

LeanQ Team jest fundatorem i partnerem strategicznym Fundacji Lean Education – organizacji łączącej leanowców z całej Polski w misji szerzenia kultury lean wśród młodzieży szkolnej
Więcej

Książki i publikacje

Nasi trenerzy i konsultanci są autorami książek z zakresu kultury ciągłego doskonalenia, twórcami  programów rozwojowych i edukacyjnych oraz licznych artykułów w prasie branżowej
Więcej