Transformacje | LeanQTeam

Transformacje

Co to jest?

Transformacja to proces przeobrażenia z organizacji zarządzanej tradycyjnie w organizację zarządzaną w kulturze lean. To proces budowania nowej kultury organizacyjnej, w której ważne są nie tylko cele biznesowe i mądrość managerów, ale również ludzie, którzy je osiągają swoją codzienną pracą.

Cel transformacji

Celem transformacji jest przebudowa postaw oraz sposobu działania zespołów i ich managerów, zmiana mechanizmów zarządzania oraz rozwój procesów i kompetencji zespołu niezbędnych do podążania za wizją i strategią przedsiębiorstwa.


Przebieg transformacji

DIAGNOZA

Wspólnie ustalamy co i dlaczego chcemy zrobić,
gdzie dziś jesteśmy i dokąd wspólnie zmierzamy. (ok.4 tygodnie)

WIZJA

Tworzymy nową wizję organizacji i plan wspólnego osiągnięcia celów strategicznych w każdej z 3 perspektyw rozwoju. (ok.2 tygodnie)

KOMUNIKACJA

Wyjaśniamy dlaczego zmiany są konieczne i zachęcamy pracowników do włączenia się w tworzenie nowej organizacji. (ok.2 tygodnie)

TRANSFORMACJA

Wprowadzamy zmiany obejmujące nasze postawy, system zarządzania, procesy i kompetencje pracowników. (1-3 lata)

DOSKONALENIE

Tworzymy mechanizmy nieustającej, systematycznej poprawy, która stanowi podstawę trwałości wprowadzonych zmian. (nieustannie)


Nasza aktywność edukacyjna

Konferencje

Inspirujemy organizując pierwszą na Pomorzu konferencję „Polak potrafi! Lean w polskich realiach” oraz dzieląc się naszym doświadczeniem na konferencjach w Polsce i Europie
Więcej

Seminaria

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem dotyczącym transformacji przedsiębiorstw w duchu Lean organizując seminaria biznesowe i spotkania dla managerów
Więcej

Studia podyplomowe

Współpracujemy z uczelniami wyższymi (m. in. Politechnika Gdańska, Wyższa Szkoła Bankowa oraz Politechnika Białostocka), jako partnerzy merytoryczni studiów podyplomowych z zakresu lean management
Więcej

Edukacja młodzieży

LeanQ Team jest fundatorem i partnerem strategicznym Fundacji Lean Education – organizacji łączącej leanowców z całej Polski w misji szerzenia kultury lean wśród młodzieży szkolnej
Więcej

Książki i publikacje

Nasi trenerzy i konsultanci są autorami książek z zakresu kultury ciągłego doskonalenia, twórcami  programów rozwojowych i edukacyjnych oraz licznych artykułów w prasie branżowej
Więcej