-->

Mapowanie strumienia wartości, czyli jak planować usprawnianie procesów

Celem szkolenia jest przekazanie Ci wiedzy na temat mapowania procesów, diagnozy potencjału oraz identyfikacji problemów. Wiedza ta pozwoli na określenie szczegółowego planu optymalizacji poziomu zapasów, terminów realizacji zamówień i maksymalizacji wykorzystania mocy produkcyjnych. Wynikiem wszystkich omawianych procesów jest jednolita mapa drogowa doskonalenia (Road Map).

Wizualne Zarządzanie Wynikami

Celem szkolenia jest pokazanie, że Wizualne Zarządzanie Wynikami to na pewno nie kolejna technika raportowania, nie tylko sposób efektywnego rozwiązywania problemów, ale przede wszystkim bezinwestycyjna metoda angażowania i motywowania pracowników do ciągłego doskonalenia.

Decyzje finansowe w doskonaleniu przedsiębiorstwa

Celem szkolenia jest przedstawienie Throughput Accounting, konceptu rachunkowości zarządczej, która zastosowana w pełni lub poprzez wykorzystanie jej elementów, umożliwia wszechstronne podejście do działań doskonalących, w obszarze produkcji i logistyki, a także sprzedaży oraz finansów. TA to podejście, które jednoczy wszystkie działy na wspólnym celu, będąc jednocześnie narzędziem prostym, mało pracochłonnym i jednoznacznym, pozwalającym na ocenę finansową także osobistych decyzji.