Metoda TWI, czyli jak skutecznie wdrażać do nowej pracy i rozwijać pracowników,

Środowisko, w którym obecnie funkcjonują firmy jest bardzo dynamiczne, zarówno na zewnątrz jak
i wewnątrz organizacji. Przedsiębiorstwa obecnie muszą radzić sobie nie tylko z dużą rotacją pracowników, ale i również z dużą zmiennością potrzeb swoich klientów, co wymusza na nich elastyczność i szybkie dostosowywanie się do tych zmian.

TWI (Training Within Industry) jest metodą, która ułatwia szybkie i skuteczne wdrożenie pracowników do nowej pracy. Program TWI również pomaga w poprawie jakości i efektywności pracy wykonywanej przez niedoświadczonych pracowników. Jak to możliwie? Fundamentem jest przede wszystkim praca standaryzowana, a TWI pomaga utrzymywać standardy i je rozwijać.

Celem szkolenia jest zapoznanie managerów z zasadami budowy i wdrożenia programu TWI oraz pokazanie jak program rozwijać i doskonalić.

Date of training

21-22.07.2022


Training hours

czw. 9.00 – 17.00
pt. 8.00 – 16.00


Place of training

Gdańsk, Hotel Arkon


Korzyści ze szkolenia

 • Poznasz zasady funkcjonowania metody TWI
 • Pogłębisz wiedzę na temat wykorzystania matrycy kompetencji do rozwoju pracowników
 • Rozwiniesz umiejętności zarządzania kompetencjami pracowników
 • Nabędziesz umiejętności budowania ścieżek rozwoju pracowników
 • Zapoznasz się z dokumentacją szkoleniową oraz zasadami instruktażu stanowiskowego
 • Poznasz metody budowy i rozwoju programu TWI
 • Rozwiniesz umiejętności uczenia do pracy stanowiskowej nowych pracowników

Szczegóły dot. szkolenia

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do TWI
  • Dlaczego TWI jest tak skuteczną i coraz bardziej popularną metodą rozwoju pracowników?
  • Czy TWI ma zastosowanie w biurze i usługach?
 • Matryca kompetencji, czyli narzędzie do zarządzania kompetencjami i elastycznością
  • Jak wykorzystać matrycę kompetencji do szkolenia i rozwoju pracowników?
  • Jak zdefiniować poziomy rozwoju kompetencji pracowników?
 • Ścieżki rozwoju pracowników
  • Jak szybko wdrażać pracowników do nowej pracy?
  • Jak wykorzystać ścieżkę rozwoju przy zatrudnianiu pracowników, także tymczasowych?
 • Ścieżka szkoleniowa
  • Jak zaplanować szkolenia nowego pracownika na stanowisku?
  • Czy podstawą rozwinięcia kompetencji może być klasyfikacja pracy?
 • Zasady budowy dokumentacji szkoleniowej
  • Czy pracownik powinien uczyć się wszystkiego od razu?
  • Jak wykorzystać Arkusz Podziału Pracy do pracy standaryzowanej?
 • Instruktaż stanowiskowy
  • Gdzie instruować i co to jest DoJo?
  • Kiedy pracownik jest gotowy do samodzielnego wykonywania pracy?
 • Doskonalenie i rozwój programu TWI
  • Jak zbudować i wdrożyć program TWI w firmie?
  • Kto jest odpowiedzialny za program i kto powinien wspierać jego działanie?

Grupa docelowa

 • Szefowie Działów i Managerowie
 • Dyrektorzy i specjaliści HR
 • Lean Managerowie
 • Liderzy i Koordynatorzy Lean
 • Kierownicy obszarów

Forma szkolenia

Ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, wystąpienia uczestników, prezentacje multimedialne, dyskusje i wymiana doświadczeń

Prowadzący szkolenie

Andrzej Biziuk

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający i Konsultant LeanQ Team

 • kilkaset szkoleń oraz warsztatów z zakresu zarządzania zespołem, organizacji pracy liderów,  programów sugestii pracowniczych, design thinking oraz treningu trenerów
 • doświadczenie zawodowe oraz doradcze w firmach usługowych, produkcyjnych i handlowych z branży m.in. kosmetycznej, papierniczej, FMCG, poligraficznej, spożywczej, dystrybucyjnej i meblarskiej
 • specjalizuje się w narzędziach miękkich wspierających wdrożenie Lean Management (LM) oraz narzędziach LM wspomagających zarządzanie wynikami i zespołami
 • w ciągu ostatnich lat lider i konsultant projektów rozwojowych z zakresu LM; wcześniej Dyrektor Handlowy, Szef Zespołu Trenerów oraz Dyrektor Zarządzający w firmach usługowych i produkcyjnych
 • wykładowca Lean Management na studiach podyplomowych Politechniki Gdańskiej i WSB; współtwórca programów szkoleniowych Akademia Lean Managera oraz Szkoła Lidera Produkcji

Piotr Bielawski

Konsultant i Trener LeanQ Team

 • kilkadziesiąt warsztatów wdrożeniowych z zakresu Lean Leadership, Lean Management i ScrumLean
 • w ciągu ostatnich kilkunastu lat project manager w projektach z zakresu doskonalenia efektywności procesów produkcyjnych oraz budowy kultury ciągłego doskonalenia,  Szef Działu Lean, Szef Działu Planowania, Dyrektor produkcji, Dyrektor Operacyjny
 • doświadczenie w firmach produkcyjnych m.in. poligraficznych i opakowaniowych, mechanicznych, budowy narzędzi oraz usługowych m. in. w edukacji
 • specjalizuje się w analizie i doskonaleniu procesów produkcyjnych, Wizualnym zarządzaniu wynikami, zarządzaniu projektami, TWI, Lean Lidership, Zarządzaniu Utrzymaniem Ruchu, projektowaniu i zarządzaniu procesami, optymalizacji kosztów wytworzenia

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (wydruk)
 • Przykładowa ścieżka rozwoju (wypracowana podczas warsztatu)
 • Przykładowa ścieżka szkoleniowa (wypracowana podczas warsztatu)
 • Przykładowe Arkusze podziału Pracy (wypracowana podczas warsztatu)
 • Wzór Arkusza Podziału Pracy (wydrukowany arkusz)
 • Klasyfikacja pracy (wydrukowany arkusz)
 • Wzory dokumentów i formularzy (wydrukowane arkusze)
 • Przykładowa procedura programu TWI (wydruk
 • Podsumowanie warsztatu (prezentacja w pliku PDF przesłana uczestnikom po szkoleniu)

Cennik

Cena szkolenia: 1800 zł netto/os.

W cenę szkolenia wliczone są:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • stały serwis kawowy i lunch

Nocleg i dojazd nie jest wliczony w cenę szkolenia.


Szkolenie powiązane:

Logistyka | Usługi | Produkcja

Matryca kompetencji

More

Logistyka | Usługi | Produkcja

Adaptacja nowych pracowników

More