Adaptacja i wdrażanie do nowej pracy metodą TWI

Przedsiębiorstwa obecnie muszą radzić sobie nie tylko z dużą rotacją pracowników, ale i również z dużą zmiennością potrzeb swoich klientów, co wymusza na nich elastyczność i szybkie dostosowywanie się do tych zmian. Nie tylko brakuje wykwalifikowanych pracowników, gotowych się zatrudnić, ale nowozatrudnieni, którzy otrzymują satysfakcjonujące wynagrodzenie i możliwość rozwoju, szybko zniechęcają się do pracy w nowej firmie i gotowi są opuścić ją w ciągu kilku tygodni.

Celem szkolenia jest pokazanie managerom i osobom szkolącym nowych pracowników,  jak przygotować precyzyjną ścieżkę adaptacji i szkolenia nowozatrudnionych w ciągu pierwszych tygodni ich pracy i jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów, powodujących ich demotywację i odejście z pracy. Program szkolenia zbudowany jest na TWI (Training Within Industry) – metodzie, która ułatwia szybkie i skuteczne wdrożenie pracowników do nowej pracy. Program TWI również pomaga w poprawie jakości i efektywności pracy wykonywanej przez niedoświadczonych pracowników, gdzie fundamentem jest przede wszystkim praca standaryzowana,

Warsztat odbędzie się na terenie firmy HTL – Strefa, dzięki czemu uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć funkcjonowanie narzędzi lean w realnym środowisku i poznać najlepsze praktyki wdrożeniowe.


Korzyści ze szkolenia

 • Poznasz zasady funkcjonowania metody TWI
 • Pogłębisz wiedzę na temat wykorzystania matrycy kompetencji do rozwoju pracowników
 • Zobaczysz skuteczne wdrożenie metody TWI w firmie produkcyjnej na przykładzie fabryki HTL
 • Rozwiniesz umiejętności zarządzania kompetencjami pracowników
 • Nabędziesz umiejętności budowania ścieżek rozwoju pracowników
 • Zapoznasz się z dokumentacją szkoleniową oraz zasadami instruktażu stanowiskowego
 • Poznasz metody budowy i rozwoju programu TWI
 • Rozwiniesz umiejętności uczenia do pracy stanowiskowej nowych pracowników

Szczegóły dot. szkolenia

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do TWI
  • Dlaczego TWI jest tak skuteczną i coraz bardziej popularną metodą rozwoju pracowników?
  • Czy TWI ma zastosowanie w biurze i usługach?
 • Matryca kompetencji, czyli narzędzie do zarządzania kompetencjami i elastycznością
  • Jak wykorzystać matrycę kompetencji do szkolenia i rozwoju pracowników?
  • Jak zdefiniować poziomy rozwoju kompetencji pracowników?
 • Ścieżki rozwoju pracowników
  • Jak szybko wdrażać pracowników do nowej pracy?
  • Jak wykorzystać ścieżkę rozwoju przy zatrudnianiu pracowników, także tymczasowych?
 • Ścieżka szkoleniowa
  • Jak zaplanować szkolenia nowego pracownika na stanowisku?
  • Czy podstawą rozwinięcia kompetencji może być klasyfikacja pracy?
 • Zasady budowy dokumentacji szkoleniowej
  • Czy pracownik powinien uczyć się wszystkiego od razu?
  • Jak wykorzystać Arkusz Podziału Pracy do pracy standaryzowanej?
 • Instruktaż stanowiskowy
  • Gdzie instruować i co to jest DoJo?
  • Kiedy pracownik jest gotowy do samodzielnego wykonywania pracy?
 • Doskonalenie i rozwój programu TWI
  • Jak zbudować i wdrożyć program TWI w firmie?
  • Kto jest odpowiedzialny za program i kto powinien wspierać jego działanie?

Grupa docelowa

 • Szefowie Działów i Managerowie
 • Lean Managerowie
 • Liderzy i Koordynatorzy Lean
 • Kierownicy obszarów

Forma szkolenia

Ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, wystąpienia uczestników, obserwacja rozwiązań w fabryce HTL, prezentacje multimedialne, dyskusje i wymiana doświadczeń

Prowadzący szkolenie

Piotr Bielawski

Konsultant i Trener LeanQ Team

 • kilkadziesiąt warsztatów wdrożeniowych z zakresu Lean Leadership, Lean Management i ScrumLean
 • w ciągu ostatnich kilkunastu lat project manager w projektach z zakresu doskonalenia efektywności procesów produkcyjnych oraz budowy kultury ciągłego doskonalenia,  Szef Działu Lean, Szef Działu Planowania, Dyrektor produkcji, Dyrektor Operacyjny
 • doświadczenie w firmach produkcyjnych m.in. poligraficznych i opakowaniowych, mechanicznych, budowy narzędzi oraz usługowych m. in. w edukacji
 • specjalizuje się w analizie i doskonaleniu procesów produkcyjnych, Wizualnym zarządzaniu wynikami, zarządzaniu projektami, TWI, Lean Lidership, Zarządzaniu Utrzymaniem Ruchu, projektowaniu i zarządzaniu procesami, optymalizacji kosztów wytworzenia

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (wydruk)
 • Przykładowe poziomy ryzyka (wypracowane podczas warsztatu)
 • Przykładowa ścieżka rozwoju (wypracowana podczas warsztatu)
 • Przykładowa klasyfikacja pracy (wypracowana podczas warsztatu)
 • Przykładowa ścieżka szkoleniowa (wypracowana podczas warsztatu)
 • Przykładowe Arkusze podziału Pracy (wypracowane podczas warsztatu)
 • Wzory dokumentów i formularzy użytych w prezentacji i podczas warsztatów (przesłane uczestnikom po szkoleniu w pliku xls)
 • Podsumowanie warsztatu (prezentacja w pliku PDF przesłana uczestnikom po szkoleniu)

Cennik

Cena szkolenia: 1900 zł netto/os.

W cenę szkolenia wliczone są:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • stały serwis kawowy i lunch

Nocleg i dojazd nie jest wliczony w cenę szkolenia.


Szkolenie należy do programu “REALia LEAN – cykl szkoleń na terenie fabryk”, składającego się z czterech 2-dniowych warsztatów szkoleniowych.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi sesjami z tego cyklu

Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia zakwalifikowania uczestnika na szkolenie, z powodu ograniczeń wynikających z organizowania  warsztatu na terenie fabryki.