ScrumLean. Skuteczne zarządzanie projektami doskonalącymi

Scrum to metoda zarządzania projektami, zbudowana przez entuzjastów Lean Management z obszaru IT. ScrumLean® to nasza autorska adaptacja metody Scrum na potrzeby zarządzania projektami doskonalącymi.

Projekty doskonalące, choć ukierunkowane na osiągnięcie konkretnych celów, mają charakterystyczną cechę – wraz z wdrażaniem zmian odkrywane są nowe pola działań, które mogą prowadzić do zmiany priorytetów i zakresu projektu. Standardowe podejście projektowe jest w tym zakresie nieelastyczne, a co za tym idzie niewystarczające.

Podczas szkolenia podzielimy się z Tobą naszą wiedzą i doświadczeniem w zarządzaniu projektami z wykorzystaniem ScrumLean® i stworzymy Ci możliwość praktycznej weryfikacji metody w naszym case-study, pozwalającym na zrozumienie wartości każdego elementu ScrumLean®.


Korzyści ze szkolenia

 • Poznasz praktyczne i efektywne podejście do zarządzania projektami
 • Doświadczysz ScrumLean®
 • Wypracujesz gotowe do zastosowania rozwiązania
 • Zapewnisz skuteczność swoim projektom i działaniom doskonalącym
 • Dowiesz się jak efektywnie planować działania, zarządzać postępem prac i monitorować ich rezultaty

Szczegóły dot. szkolenia

Program szkolenia

 • Zarządzanie projektami, a zarządzanie projektami doskonalącymi.
  • Zarządzanie projektami doskonalącymi. Czym jest projekt?
  • Wyzwania w zarządzaniu projektami. Dlaczego nie dowozimy?
  • Cykl życia projektu. Dlaczego warto „scrumować”?
 • Realizacja projektów doskonalących w ScrumLean
  • Cykl ScrumLean. W jaki sposób zarządzać zmianami na poziomie organizacji / poszczególnych działów?
  • Wydarzenia w cyklu ScrumLean. Dlaczego warto „przestać zaczynać i zacząć kończyć” działania doskonalące?
  • Role w ScrumLean. Bez kogo i bez czego realizacja projektów nie jest możliwa?
 • Przygotowanie projektu doskonalącego – Ramy projektu
  • Uzasadnienie celu i wyzwanie projektowe. Wyznaczenie mierników KPI dla projektu zgodnych z celami.
  • Zespół projektowy oraz wsparcie projektu. Kto nam będzie potrzebny do realizacji projektu doskonalącego?
  • Ustalenie zakresu projektu z wykorzystaniem Roadmapy. Jak nadać priorytety naszym działaniom doskonalącym?
 • Przygotowanie projektu doskonalącego – Kontraktowanie
  • Budżet projektu. Dlaczego warto przeprowadzić prostą analizę skutków finansowych projektu?
  • Analiza ryzyka w projekcie. W jaki sposób je identyfikować oraz skutecznie im przeciwdziałać?
  • Komunikacja w projekcie. Jak ułożyć komunikację w spójny proces informowania o nadchodzących zmianach?
 • Weryfikacja zakresu projektu
  • Zakres sprintu, czyli jak wziąć kawałek słonia do zjedzenia.
  • Definition of Done, czyli jak ustalić wymagania i wykonać zadanie dobrze za pierwszym razem?
  • Szacowanie pracochłonności zadań w sprincie – Poker Planning.
 • Monitorowanie postępu prac
  • Kanban Board, czyli tablica wizualna postępu pracy w projekcie.
  • Daily/Weekly Scrum, czyli szybki przegląd postępu prac.
  • Przegląd Sprintu. Co konkretnie zostało zrobione i czy wyniki są satysfakcjonujące?
 • Symulacja Lean City – budujemy miasto w cyklu ScrumLean
  • Plan projektu – czyli budujemy Roadmapę dla Lean City
  • Cykl ScrumLean, czyli budujemy Lean City w 2 sprintach
  • Retrospektywa, czyli jak stale doskonalić pracę i satysfakcję z pracy w projekcie z wykorzystaniem kart Kamishibai
 • Podsumowanie

Grupa docelowa

 • Wszystkie osoby pełniące rolę Managerów Projektów
 • Szefowie działów, w których realizowane są projekty
 • Lean Koordynatorzy
 • Lean Liderzy
 • Każdy, kto przygotowuje się do pełnienia roli Managera Projektu

Forma szkolenia

Ćwiczenia w grupach, scenki, wykład, wymiana doświadczeń, wystąpienia uczestników, dyskusje, prezentacja multimedialna.

Prowadzący szkolenie

Łukasz Serafinowski

Konsultant i Project Manager LeanQ Team

 • kilkadziesiąt szkoleń i warsztatów z zakresu Lean Management, Business Excellence i budowy kultury Lean w organizacjach z wykorzystaniem gier symulacyjnych
 • specjalizuje się we wspieraniu projektów transformacji procesów; projektowaniu, zarządzaniu i optymalizacji procesów biznesowych; wprowadzaniu mechanizmów zwinnego zarządzania (ScrumLean) procesami usługowymi i produkcyjnymi; prowadzeniu projektów budowy kultury lean w organizacjach
 • w zespole LeanQ Team odpowiedzialny za: projektowanie oraz rozwój decyzyjnych i procesowych gier symulacyjnych; Diagnozy organizacji z wykorzystaniem narzędzi process mining i business intelligence
 • doświadczenie doradcze w: usługach HR, SSC (Centra usług wspólnych), laboratoria, gastronomia, edukacja, usługi logistyczne, IT, produkcji (elektroniczna, mechaniczna, systemy przeciwpożarowe, meblarska, spożywcza), TLS (transport, logistyka, spedycja)

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (wydruk)
 • Scrum Guide
 • Wzory i przykłady dokumentów oraz narzędzi projektowych tj. definicja projektu, road map, impact map, graf zaangażowania członków zespołu, SWOT, ScrumBoard
 • Opisy ról i zakresów odpowiedzialności w projekcie
 • Karty do planning pokera
 • Karty Kamishibai do przeprowadzania przeglądu projektu
 • Agenda spotkania Scrum
 • Agenda retrospektywy projektu
 • Przykłady zastosowania Scrum w procesach projektowych
 • Wyniki projektu zrealizowanego w czasie szkolenia (wypracowane podczas szkolenia)
 • Definicja projektu (wypracowana podczas szkolenia)
 • Plan komunikacji w projekcie (wypracowany podczas szkolenia)
 • Wykresy spalania celów projektowych (wypracowane podczas szkolenia)
 • Wykresy spalania budżetu i przychodów w projekcie (wypracowane podczas szkolenia)
 • Podsumowanie warsztatu (prezentacja w pliku PDF przesłana uczestnikom po szkoleniu)

Cennik

Cena szkolenia: 1800 zł netto/os.

W cenę szkolenia wliczone są:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • stały serwis kawowy i lunch

Nocleg i dojazd nie jest wliczony w cenę szkolenia.