ScrumLean. Skuteczne zarządzanie projektami doskonalącymi

Scrum to metoda zarządzania projektami, zbudowana przez entuzjastów Lean Management z obszaru IT. Zdobywa zwolenników na całym świecie, redukując czas trwania projektów, zwiększając ich efektywność i produktywność zespołu, a przede wszystkim spełniając oczekiwania Klientów projektu. Dlaczego więc do zarządzania projektami lean oraz wdrożeń nowych produktów lub usług nie zastosować właśnie Scrum?

ScrumLean® to nasza autorska adaptacja metody Scrum na potrzeby zarządzania projektami doskonalącymi.
Projekty doskonalące, choć ukierunkowane na osiągnięcie konkretnych celów mają charakterystyczną cechę – wraz z wdrażaniem zmian odkrywane są nowe pola działań, które mogą prowadzić do zmiany priorytetów i zakresu projektu. Standardowe podejście projektowe jest w tym zakresie nieelastyczne, a co za tym idzie niewystarczające. ScrumLean® wywodząc się ze środowiska Lean i Agile pozwala zarządzać projektem zwinnie i elastycznie jednocześnie zapewniając monitoring osiąganych rezultatów i stabilne tempo pracy.
Cechą charakterystyczną ScrumLean jest to, że jest prosty i skalowalny. Może być wdrożony „od ręki” jako element wizualnego zarządzania wynikami lub jako bardziej złożone rozwiązanie dla dużych projektów transformacji organizacji czy też wdrożeń nowych produktów lub usług, transferu technologii i in., a jego prostota i łatwość obsługi spotyka się z akceptacją pracowników wszystkich szczebli organizacji.

Podczas szkolenia podzielimy się z Tobą naszą wiedzą i doświadczeniem w zarządzaniu projektami z wykorzystaniem ScrumLean® i stworzymy Ci możliwość praktycznej weryfikacji metody w naszym case-study, pozwalającym na zrozumienie wartości każdego elementu ScrumLean®.

Data szkolenia

28-29.10.2021


Godziny szkolenia

czw. 9.00 – 17.00
pt. 8.00 – 16.00


Miejsce szkolenia

Trójmiasto


Korzyści ze szkolenia

 • Poznasz praktyczne i efektywne podejście do zarządzania projektami
 • Doświadczysz ScrumLean®
 • Wypracujesz gotowe do zastosowania rozwiązania
 • Zapewnisz skuteczność swoim projektom i działaniom doskonalącym
 • Dowiesz się jak efektywnie planować działania, zarządzać postępem prac i monitorować ich rezultaty

Szczegóły dot. szkolenia

Program szkolenia

 • Wprowadzenie
  • Czym jest projekt?
  • Metody zarządzania projektami
  • Wyzwania w zarządzaniu projektami
 • Cykl życia projektu – ScrumLean vs. Waterfall
 • Dlaczego warto „scrumować”?
 • Realizacja projektu w metodologii ScrumLean – case study
  • Cykl ScrumLean – o co w tym chodzi?
  • Co to jest sprint?
  • Role w ScrumLean
  • Definiowanie projektu
  • Planowanie sprintu
   • Weryfikacja zakresu projektu – czyli doprecyzowanie szczegółów prac do wykonania
   • Zakres sprintu – czyli jak wziąć kawałek słonia do zjedzenia
   • Definition of Done, czyli jak ustalić wymagania i wykonać zadanie dobrze za pierwszym razem?
   • Szacowanie pracochłonności zadań w sprincie – Poker Planning
   • Określanie prędkości postępu projektu – Sprint Velocity
  • Monitorowanie postępu prac
   • Scrum Board, czyli kanban w zarządzaniu projektami
   • Daily Scrum, czyli szybki przegląd postępu prac
  • Przegląd Sprintu
  • Retrospektywa, czyli jak stale doskonalić pracę i satysfakcję z pracy w projekcie z wykorzystaniem Kamishibai
 • Definicja projektu w 8 krokach
  • Uzasadnienie celu i wyzwanie projektowe
  • Inteligentne cele i wykresy spalania KPI
  • Kategoryzacja i priorytetyzacja projektu
  • Budowa zespołu projektowego
   • Role i odpowiedzialności w projekcie
   • Impact map, czyli mapujemy wpływy
   • Dobór zespołu projektowego
   • Graf zaangażowania
  • Ustalenie zakresu projektu
   • Zakres projektu, czyli epiki i historyjki
   • Road map, czyli priorytety i zależności między epikami i historyjkami
  • Linia czasu projektu i kamienie milowe (milestones)
  • Plan komunikacji w projekcie (cykl Scrum, spotkania, osoby)
  • Budżet projektu
   • Szacowanie kosztów i przychodów w projekcie
   • Wykresy spalania budżetu – jak monitorować budżet projektu
  • Analiza ryzyka w projekcie – SWOT
  • Kontraktowanie zasobów
 • Podsumowanie

Grupa docelowa

 • Wszystkie osoby pełniące rolę Managerów Projektów
 • Szefowie działów, w których realizowane są projekty
 • Lean Koordynatorzy
 • Lean Liderzy
 • Każdy, kto przygotowuje się do pełnienia roli Managera Projektu

Forma szkolenia

Ćwiczenia w grupach, scenki, wykład, wymiana doświadczeń, wystąpienia uczestników, dyskusje, prezentacja multimedialna.

Prowadzący szkolenie

Łukasz Serafinowski

Konsultant i Project Manager LeanQ Team

 • kilkadziesiąt szkoleń i warsztatów z zakresu Lean Management, Business Excellence i budowy kultury Lean w organizacjach z wykorzystaniem gier symulacyjnych
 • specjalizuje się we wspieraniu projektów transformacji procesów; projektowaniu, zarządzaniu i optymalizacji procesów biznesowych; wprowadzaniu mechanizmów zwinnego zarządzania (ScrumLean) procesami usługowymi i produkcyjnymi; prowadzeniu projektów budowy kultury lean w organizacjach
 • w zespole LeanQ Team odpowiedzialny za: projektowanie oraz rozwój decyzyjnych i procesowych gier symulacyjnych; Diagnozy organizacji z wykorzystaniem narzędzi process mining i business intelligence
 • doświadczenie doradcze w: usługach HR, SSC (Centra usług wspólnych), laboratoria, gastronomia, edukacja, usługi logistyczne, IT, produkcji (elektroniczna, mechaniczna, systemy przeciwpożarowe, meblarska, spożywcza), TLS (transport, logistyka, spedycja)

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (wydruk)
 • Scrum Guide
 • Wzory i przykłady dokumentów oraz narzędzi projektowych tj. definicja projektu, road map, impact map, graf zaangażowania członków zespołu, SWOT, ScrumBoard
 • Opisy ról i zakresów odpowiedzialności w projekcie
 • Karty do planning pokera
 • Karty Kamishibai do przeprowadzania przeglądu projektu
 • Agenda spotkania Scrum
 • Agenda retrospektywy projektu
 • Przykłady zastosowania Scrum w procesach projektowych
 • Wyniki projektu zrealizowanego w czasie szkolenia (wypracowane podczas szkolenia)
 • Definicja projektu (wypracowana podczas szkolenia)
 • Plan komunikacji w projekcie (wypracowany podczas szkolenia)
 • Wykresy spalania celów projektowych (wypracowane podczas szkolenia)
 • Wykresy spalania budżetu i przychodów w projekcie (wypracowane podczas szkolenia)
 • Podsumowanie warsztatu (prezentacja w pliku PDF przesłana uczestnikom po szkoleniu)

Cennik

Cena szkolenia: 1800 zł netto/os.

W cenę szkolenia wliczone są:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • stały serwis kawowy i lunch

Nocleg i dojazd nie jest wliczony w cenę szkolenia.