Szkolenie “Adaptacja nowych pracowników w firmie” w doskonały sposób łączyło wiedzę teoretyczną i praktykę. Pozwoliło mi zrozumieć, w jaki sposób kształtować procesy adaptacyjne, żeby budować zaangażowany zespół i wpływać na zmniejszenie rotacji. Jest to jedno z tych szkoleń, z których wyciągnęłam nie tylko „suche fakty” ale poczułam się niesamowicie zainspirowania do działania. Dziękuję!