Projekty | LeanQTeam


Opinie naszych klientów


Projekty

Co to jest?

Cykl warsztatów szkoleniowo-projektowo-wdrożeniowych ukierunkowany na osiągnięcie konkretnego celu.

Cel projektu

Celem projektu jest wprowadzenie trwałych zmian w sposobie pracy zespołu poprzez zaangażowanie pracowników w ocenę sytuacji, projektowanie rozwiązań, przebudowę i uproszczenie procesów.

Dla kogo?

Dla tych, przed którymi postawiono cel, jednak w zespole brakuje wiedzy lub umiejętności by go osiągnąć i zapewnić trwałość rozwiązań.

Zakres projektu

Plan projektu poprzedzony jest analizą stanu obecnego w kontekście stawianych celów. W toku projektu zespół pozyskuje wiedzę i umiejętności, wykorzystuje je do projektowania rozwiązań, ich wdrożenia oraz utrzymania. Projekt kończy się cyklem przeglądów służących zapewnieniu trwałości rozwiązań i osiągnięcia założonego celu.


Przebieg projektu

DEFINICJA CELU

Wspólnie ustalamy co i dlaczego chcemy zrobić, gdzie dziś jesteśmy i dokąd zmierzamy.

BUDOWA PLANU DZAŁANIA

Dyskutujemy, uzgadniamy i tworzymy wspólny plan działania prowadzący do osiągnięcia celu.

PRZYGOTOWANIE ZESPOŁU

Rozwijamy kompetencje zespołu, by wszyscy jego członkowie tworzyli rozwiązania świadomie, jako nasi partnerzy.

PROJEKTOWANIE I WDROŻENIE

Razem zmieniamy rzeczywistość projektując, testując i doskonaląc rozwiązania.

PRZEGLĄD WYNIKÓW

Wspólnie weryfikujemy realizację celów i trwałość rozwiązań i jeśli trzeba wprowadzamy kolejne działania doskonalące.


Narzędzia LEAN


Na jakie potrzeby klientów odpowiadamy?

  • Zbyt niska marżowość / Zbyt wysokie koszty
  • Opóźnienia w dostawach / Zbyt długi czas realizacji zleceń
  • Zaburzona płynność finansowa / Zbyt wysokie zapasy
  • Ograniczone moce wytwórcze/ Nieefektywnie wykorzystany park maszynowy
  • Nieskuteczni liderzy / Słabo zaangażowani pracownicy
  • Niestabilne procesy / Rotacja pracowników / Długie czasy wdrożenia nowych pracowników
  • Ponadnormatywne zużycia materiałów
  • Problemy z jakością realizowanej pracy

Nasza aktywność edukacyjna

Konferencje

Inspirujemy organizując pierwszą na Pomorzu konferencję „Polak potrafi! Lean w polskich realiach” oraz dzieląc się naszym doświadczeniem na konferencjach w Polsce i Europie
Więcej

Seminaria

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem dotyczącym transformacji przedsiębiorstw w duchu Lean organizując seminaria biznesowe i spotkania dla managerów
Więcej

Studia podyplomowe

Współpracujemy z uczelniami wyższymi (m. in. Politechnika Gdańska, Wyższa Szkoła Bankowa oraz Politechnika Białostocka), jako partnerzy merytoryczni studiów podyplomowych z zakresu lean management
Więcej

Edukacja młodzieży

LeanQ Team jest fundatorem i partnerem strategicznym Fundacji Lean Education – organizacji łączącej leanowców z całej Polski w misji szerzenia kultury lean wśród młodzieży szkolnej
Więcej

Książki i publikacje

Nasi trenerzy i konsultanci są autorami książek z zakresu kultury ciągłego doskonalenia, twórcami  programów rozwojowych i edukacyjnych oraz licznych artykułów w prasie branżowej
Więcej