Projekty | LeanQTeam

Projekty

Co to jest?

Cykl warsztatów szkoleniowo-projektowo-wdrożeniowych ukierunkowany na osiągnięcie konkretnego celu.

Cel projektu

Celem projektu jest wprowadzenie trwałych zmian w sposobie pracy zespołu poprzez zaangażowanie pracowników w ocenę sytuacji, projektowanie rozwiązań, przebudowę i uproszczenie procesów.

Dla kogo?

Dla tych, przed którymi postawiono cel, jednak w zespole brakuje wiedzy lub umiejętności by go osiągnąć i zapewnić trwałość rozwiązań.

Zakres audytu

Plan projektu poprzedzony jest analizą stanu obecnego w kontekście stawianych celów. W toku projektu zespół pozyskuje wiedzę i umiejętności, wykorzystuje je do projektowania rozwiązań, ich wdrożenia oraz utrzymania. Projekt kończy się cyklem przeglądów służących zapewnieniu trwałości rozwiązań i osiągnięcia założonego celu.


Przebieg projektu

DEFINICJA CELU

Wspólnie ustalamy co i dlaczego chcemy zrobić, gdzie dziś jesteśmy i dokąd zmierzamy.

BUDOWA PLANU DZAŁANIA

Dyskutujemy, uzgadniamy i tworzymy wspólny plan działania prowadzący do osiągnięcia celu.

PRZYGOTOWANIE ZESPOŁU

Rozwijamy kompetencje zespołu, by wszyscy jego członkowie tworzyli rozwiązania świadomie, jako nasi partnerzy.

PROJEKTOWANIE I WDROŻENIE

Razem zmieniamy rzeczywistość projektując, testując i doskonaląc rozwiązania.

PRZEGLĄD WYNIKÓW

Wspólnie weryfikujemy realizację celów i trwałość rozwiązań i jeśli trzeba wprowadzamy kolejne działania doskonalące.


Narzędzia LEAN


Na jakie potrzeby klientów odpowiadamy?

 • Zbyt niska marżowość / Zbyt wysokie koszty
 • Opóźnienia w dostawach / Zbyt długi czas realizacji zleceń
 • Zaburzona płynność finansowa / Zbyt wysokie zapasy
 • Ograniczone moce wytwórcze/ Nieefektywnie wykorzystany park maszynowy
 • Nieskuteczni liderzy / Słabo zaangażowani pracownicy
 • Niestabilne procesy / Rotacja pracowników / Długie czasy wdrożenia nowych pracowników
 • Ponadnormatywne zużycia materiałów
 • Problemy z jakością realizowanej pracy

Masz wyzwanie i potrzebujesz wsparcia?

Napisz do nas, a my skontaktujemy się z Tobą


  Nasza aktywność edukacyjna

  Konferencje

  Inspirujemy organizując pierwszą na Pomorzu konferencję „Polak potrafi! Lean w polskich realiach” oraz dzieląc się naszym doświadczeniem na konferencjach w Polsce i Europie
  Więcej

  Seminaria

  Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem dotyczącym transformacji przedsiębiorstw w duchu Lean organizując seminaria biznesowe i spotkania dla managerów
  Więcej

  Studia podyplomowe

  Współpracujemy z uczelniami wyższymi (m. in. Politechnika Gdańska, Wyższa Szkoła Bankowa oraz Politechnika Białostocka), jako partnerzy merytoryczni studiów podyplomowych z zakresu lean management
  Więcej

  Edukacja młodzieży

  LeanQ Team jest fundatorem i partnerem strategicznym Fundacji Lean Education – organizacji łączącej leanowców z całej Polski w misji szerzenia kultury lean wśród młodzieży szkolnej
  Więcej

  Książki i publikacje

  Nasi trenerzy i konsultanci są autorami książek z zakresu kultury ciągłego doskonalenia, twórcami  programów rozwojowych i edukacyjnych oraz licznych artykułów w prasie branżowej
  Więcej

  Certyfikowany
  Koordynator Lean

  Przejdź na stronę dedykowaną kursowi „Certyfikowany Koordynator Lean”

  Certyfikowany
  Specjalista Lean

  Przejdź na stronę dedykowaną kursowi „Certyfikowany Specjalista Lean”


  Nasza oferta

  Zaplanuj zmianę

  Audyty

  Zrealizuj cele

  Projekty

  Lasting growth

  Transformacje

  Transformacje

  Zbuduj kompetencje

  Szkolenia

  Zbuduj kompetencje

  Kursy

  Zdobądź wiedzę

  Baza wiedzy