Zakupy operacyjne, czyli jak zoptymalizować poziom zapasów

Praca osób zarządzających zapasami w firmie wiąże się z licznymi wyzwaniami. Kupcy wskazują najczęściej na trudności ze znalezieniem równowagi pomiędzy obniżeniem poziomu zapasów, wymaganym przez zarząd, a utrzymaniem pełnej dostępności materiałów. Ostatecznie nie wiedzą, jak często i w jakiej ilości zaplanować dostawy, jaki zapas byłby optymalny, a także jak sparametryzować system, aby wspierał ich w codziennej pracy.
W odpowiedzi na te problemy przygotowaliśmy cykl szkoleń warsztatowych dla osób, które chcą poznać i zrozumieć tajniki zarządzania zapasem materiałów – Szkołę Zakupów i Zaopatrzenia.
Celem szkolenia jest przekazanie najlepszych praktyk codziennej pracy działu zaopatrzenia, które służą optymalizacji wyników całego przedsiębiorstwa. Teorię uzupełniliśmy solidną dawką praktyki, byś wyszedł ze szkolenia z przekonaniem, że nie tylko wiesz więcej, ale też jesteś przygotowany do udoskonalania codziennej pracy.


Korzyści ze szkolenia

 • Rozwiniesz wiedzę w zakresie zarządzania zapasami materiałów
 • Poznasz metody kalkulacji właściwego poziomu zapasu
 • Nauczysz się znajdować złoty środek pomiędzy kosztami utrzymania zapasu i kosztami jego pozyskania
 • Poznasz metody utrzymywania pełnej dostępności zapasów przy jednoczesnej optymalizacji kosztów
 • Rozwiniesz umiejętności doboru mechanizmów planowania do specyfiki rynku i struktury dostawców
 • Poznasz dostępne i zweryfikowane w praktyce mechanizmy pracy z systemami klasy ERP
 • Rozwiniesz swoją wiedzę z zakresu możliwości różnych systemów informatycznych i parametrów wpływających na wyniki ich kalkulacji
 • Dowiesz się jak optymalizować współpracę z planowaniem, produkcją i sprzedażą

Szczegóły dot. szkolenia

Program szkolenia

 • Efektywne zarządzanie zapasem materiałów i towarów handlowych
  • Jak powinna wyglądać właściwa struktura zapasu?
  • W jaki sposób dobrać metodę zarządzania zapasami do ustalonych parametrów współpracy?
  • Czy można optymalizować poziom zapasów nie zmieniając podstawowych parametrów współpracy oferowanych przez dostawcę?
 • Kalkulacja optymalnych warunków pracy i poziomu zapasów
  • Jak wyznaczyć właściwy poziom zapasów dla różnych modeli ich odnawiania?
  • W jaki sposób można optymalizować zapasy poprzez zmianę rutyny pracy?
  • Jak określać poziom zapasów dla różnych sezonów w trakcie roku?
 • Współpraca na linii zaopatrzenie – planowanie – produkcja.
  • W jaki sposób definiować wymagania dotyczące dostępności materiałów i towarów?
  • Jak sprawnie zorganizować przepływ informacji pomiędzy różnymi działami organizacji?
  • Jaka jest rola zaopatrzenia w procesie planowania i harmonogramowania produkcji?
 • Optymalizacja pracy działu zaopatrzenia?
  • W jaki sposób efektywnie wykorzystać istniejące systemy i co zrobić, gdy ich nie ma lub nie funkcjonują?
  • Jak usprawnić odnowienie zapasów z wykorzystaniem technik PULL (Kanban, Punkt Odnowienia Zapasu)?
  • Co zrobić, aby zmniejszyć pracochłonność codziennych operacji?

Grupa docelowa

 • Obecni i przyszli kupcy operacyjni i strategiczni
 • Kierownicy oraz liderzy działów zaopatrzenia i logistyki
 • Wszystkie osoby chcące poznać i zrozumieć tajniki zarządzania zapasem materiałów

Forma szkolenia

Case- study, dyskusje, ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, prezentacja multimedialna, wykład, wymiana doświadczeń

Prowadzący szkolenie

Arkadiusz Tałałaj

Konsultant i Project Manager LeanQ Team

 • kilkaset szkoleń i warsztatów z zakresu Lean Management oraz Supply Chain Management (SCM)
 • doświadczenie zawodowe i doradcze w przemyśle m.in.  elektronicznym, motoryzacyjnym, mechanicznym, meblarskim, obróbki tworzyw sztucznych, branży wydawniczej i dystrybucyjnej
 • specjalizuje się w zarządzaniu łańcuchem dostaw, optymalizacji procesów logistycznych, wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych i procesowych z wykorzystaniem narzędzi LM: Value Stream Mapping, 5S, Standaryzacja Pracy, One-Piece-Flow, MRP, Kanban
 • w ciągu ostatnich lat lider i konsultant projektów z zakresu optymalizacji łańcucha dostaw oraz efektywności produkcji; wcześniej m. in.  Master Planner, Kierownik Logistyki i Szef Produkcji
 • twórca projektów edukacyjnych Szkoła Planisty Produkcji oraz Szkoła Zakupów i Zaopatrzenia; autor artykułów i publikacji z zakresu logistyki i łańcucha dostaw

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja szkolenia (wydruk)
 • Wzory dla kalkulacji właściwego poziomu zapasów dla różnych metod planowania (wydruk)
 • Formularze i wzory do oceny potencjału optymalizacji zapasów
 • Formularze dla kalkulacji kosztów utrzymania zapasów oraz współczynnika ROI dla decyzji w obszarze zarządzania zapasami materiałów
 • ZARZĄDZANIE ZAPASAMI DLA PRAKTYKÓW (książka)
 • Przykładowe kalkulacje optymalnego poziomu zapasów dla wybranych przykładów
 • Opracowane parametry systemu ERP dla planowania w systemie MRP, Kanban i ROP
 • Wypracowany wspólnie wzorcowy podział obowiązków pomiędzy zakupy i zaopatrzenie
 • Podsumowanie warsztatu (prezentacja w pliku PDF przesłana uczestnikom po szkoleniu)

Cennik

Cena szkolenia: 1900 zł netto/os.

W cenę szkolenia wliczone są:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • stały serwis kawowy i lunch

Nocleg i dojazd nie jest wliczony w cenę szkolenia.


Szkolenie należy do programu „Szkoła Zakupów i Zaopatrzenia”, składającego się z dwóch warsztatów szkoleniowych.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi sesjami z tego cyklu

Szkolenie realizowane w ramach cyklu Szkoła Zakupów i ZaopatrzeniaPotwierdzenie rejestracji na pojedyncze szkolenie nastąpi, gdy pozostaną wolne miejsca, niewykorzystane przez uczestników całego kursu.