Koncepcją Lean Management zajmuje się Pani od kilkunastulat. Jak w tym okresie zmieniło się podejście do wdrażania metodologii Lean w Polsce? Początki Lean Management w Polsce to transfery wiedzy
i umiejętności z zagranicznych korporacji.