Prognozowanie i modele planowania

Istotą sukcesu firmy jest dostosowanie modelu jej funkcjonowania do potrzeb rynku. Spełnienie przyszłych wymagań klientów możliwe jest jedynie w sytuacji, kiedy jesteśmy w stanie je przewidzieć, dostosować się w odpowiednim czasie do rosnących potrzeb. Budowa właściwego modelu prognozowania i planowania oraz optymalizacja przepływy materiału i informacji jest obecnie jednym z najistotniejszych czynników budujących przewagę konkurencyjną firmy.

Celem szkolenia jest przekazanie Ci wiedzy związanej z metodami prognozowania oraz dostosowywania organizacji do potrzeb klienta, abyś po jego zakończeniu mógł optymalizować swoje procesy w zakresie planowania sprzedaży i operacji.

Szkolenie prowadzone z wykorzystaniem Gry Łańcuch Dostaw: Beer Game

Data szkolenia

13-14.06.2024


Godziny szkolenia

czw. 9.00 – 16.00
pt. 8:00 – 15:00


Miejsce szkolenia

Hotel Arkon Gdańsk


Korzyści ze szkolenia

 • Poznasz dostępne i zweryfikowane w praktyce mechanizmy planowania wykorzystywane przez firmy Best in Class
 • Rozwiniesz umiejętności doboru mechanizmów planowania i prognozowania do specyfiki produkcji i wymagań klientów
 • Poznasz techniki prognozowania zapotrzebowania
 • Zdobędziesz umiejętności mapowania procesów przepływu materiałów i informacji
 • Rozwiniesz umiejętności planowania w perspektywie dbałości o efektywne wykorzystanie zasobów produkcji i wymagania klientów

Szczegóły dot. szkolenia

Program szkolenia

 • Zarządzanie danymi dotyczącymi popytu
  • Lepiej prognozować czy planować sprzedaż?
  • Jak Poprawić jakość danych wykorzystując variety funnel?
  • Jak wykorzystać informacje z rynku przy tworzeniu planu.
 • Tworzenie prognoz sprzedaży
  • Jakie metody użyć do prognozowania?
  • Jak przygotować dane do budowania prognozy?
  • W jaki sposób oceniać poprawność prognoz?
 • Budowa modelu planowania
  • Z jakich elementów składa się kompletny model procesów planistycznych?
  • Jak wykorzystać mapę przepływu informacji materiałów do budowy koncepcji planowania?
  • Jakie metod planowania można wykorzystać przy budowaniu modelu?
 • Planowanie z wykorzystaniem systemu ERP
  • Jaka jest logika działania kalkulacji MRP?
  • Które parametry planistyczne warto wykorzystywać w codziennej pracy?
  • Jaka przenieść koncepcję planowania na system ERP?

Grupa docelowa

 • Obecni i przyszli planiści produkcji
 • Pracownicy działów sprzedaży i marketingu
 • Kierownicy działów logistyki, sprzedaży i produkcji
 • Wszystkie osoby chcące poznać i zrozumieć tajniki planowania produkcji

Forma szkolenia

Warsztaty szkoleniowe, case- study, dyskusje, prezentacja multimedialna, wykład, zadania w zespołach wymiana doświadczeń

Szkolenie jest częścią kursu Certyfikowany Planista Produkcji

Prowadzący szkolenie

Arkadiusz Tałałaj

Konsultant i Project Manager LeanQ Team

 • kilkaset szkoleń i warsztatów z zakresu Lean Management oraz Supply Chain Management (SCM)
 • doświadczenie zawodowe i doradcze w przemyśle m.in.  elektronicznym, motoryzacyjnym, mechanicznym, meblarskim, obróbki tworzyw sztucznych, branży wydawniczej i dystrybucyjnej
 • specjalizuje się w zarządzaniu łańcuchem dostaw, optymalizacji procesów logistycznych, wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych i procesowych z wykorzystaniem narzędzi LM: Value Stream Mapping, 5S, Standaryzacja Pracy, One-Piece-Flow, MRP, Kanban
 • w ciągu ostatnich lat lider i konsultant projektów z zakresu optymalizacji łańcucha dostaw oraz efektywności produkcji; wcześniej m. in.  Master Planner, Kierownik Logistyki i Szef Produkcji
 • twórca projektów edukacyjnych Szkoła Planisty Produkcji oraz Szkoła Zakupów i Zaopatrzenia; autor artykułów i publikacji z zakresu logistyki i łańcucha dostaw

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (wydruk)
 • Zestaw ikon dla mapowania procesów
 • Przykładowa mapa procesów planistycznych (wypracowane podczas szkolenia)
 • Wzory dla kalkulacji właściwego poziomu zapasów dla różnych metod planowania (wydruk)
 • Wzory i formularze dla kalkulacji opłacalności produkcji i sprzedaży według metodologii teorii ograniczeń i przerobowego rachunku kosztów
 • Przykłady parametryzacji systemu ERP dla różnych modeli planowania w systemach PUSH i PULL (wypracowane wspólnie w trakcie szkolenia)
 • Podsumowanie warsztatu (prezentacja w pliku PDF przesłana uczestnikom po szkoleniu)

Cennik

Cena szkolenia: 1900 zł netto/os.

W cenę szkolenia wliczone są:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • stały serwis kawowy i lunch

Nocleg i dojazd nie jest wliczony w cenę szkolenia.


Szkolenie należy do programu “Certyfikowany Planista Produkcji”, składającego się z trzech warsztatów szkoleniowych.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi sesjami z tego cyklu

Certyfikowany Planista Produkcji

Zarządzanie elastycznością i kosztami utrzymania zapasów

18-19.07.2024 Hotel Arkon Gdańsk
Więcej

Certyfikowany Planista Produkcji

Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy

22-23.08.2024 Hotel Arkon Gdańsk
Więcej

Szkolenie realizowane w ramach kursu Certyfikowany Planista Produkcji. Potwierdzenie rejestracji na pojedyncze szkolenie nastąpi, gdy pozostaną wolne miejsca, niewykorzystane przez uczestników całego kursu.