Rozwiązywanie problemów w parku maszynowym

Celem działu UR jest zapewnienie ciągłości działań organizacji poprzez utrzymanie parku maszynowego w gotowości technicznej. Niestety w codziennej praktyce „zapewnienie ciągłości” często sprowadza się do pospiesznego przywracania gotowości sprzętu do pracy, a czasami jedynie jego tymczasowej sprawności technicznej. Czy to jest jedynie skutek permanentnego braku czasu na działania prewencyjne i/lub niewystarczającej liczby doświadczonych pracowników?
Na szkoleniu poznasz metody oraz skuteczne narzędzia identyfikacji i skutecznej eliminacji problemów związanych z funkcjonowaniem sprzętu technicznego w Twojej firmie.
Dowiesz się również, jak w prosty sposób angażować pracowników UR do działań doskonalących i jak wizualizować cele działu i ich realizację. Poznasz metodę „priorytetyzacji” i koordynacji działań pracowników UR.


Korzyści ze szkolenia

 • Zapoznasz się z metodami i narzędziami doskonalenia procesów
 • Poznasz cele i zasady wdrożenia doskonalenia metodą Kaizen
 • Zapoznasz się i nauczysz praktycznego zastosowania narzędzi do analizy procesu
 • Dokonasz implementacji w procesach utrzymania ruchu parku maszynowego
 • Zapoznasz się i nauczysz praktycznego zastosowania narzędzi do systematycznego rozwiązywania problemów
 • Zapoznasz się i nauczysz praktycznego zastosowania narzędzi do wyboru optymalnego rozwiązania
 • Wymienisz się doświadczeniami pomiędzy uczestnikami szkolenia

Szczegóły dot. szkolenia

Program szkolenia

 • Metody doskonalenia procesów
  • Co to jest problem?
  • Czy doświadczenie pracowników wystarczy, żeby rozwiązywać problemy w parku maszynowym?
  • Wielkie innowacje czy małe kroki?
 • Wizualne zarządzanie wynikami w SUR
  • Jak wizualizować realizację celów, by była prosta i zrozumiała dla każdego?
  • Jakie wskaźniki wspomagają doskonalenie obsługi sprzętu technicznego?
  • Jak wdrożyć wizualne zarządzenie wynikami w SUR?
 • Analiza procesu
  • Od czego rozpocząć doskonalenie procesu?
  • Jak zmapować typowe procesy w SUR?
  • Jak policzyć sprawność procesu?
 • Zdolność procesu
  • Co to jest zmienność i jak ją ograniczać?
  • Jak mierzyć odchylenia?
  • Jak obliczyć zdolność procesu?
 • Identyfikacja i klasyfikacja problemów w parku maszynowym
  • Jak prawidłowo opisać problem?
  • Którymi problemami zająć się w pierwszej kolejności?
  • Jak oszacować konsekwencje nierozwiązanych problemów?
 • Wybór i angażowanie zespołu do rozwiązania problemu
  • Kogo problemy dotyczą, a kto powinien zająć się ich rozwiązywaniem w firmie?
  • Czy zespoły interdyscyplinarne pomagają w rozwiązywaniu problemów?
 • Analiza przyczynowo – skutkowa problemów
  • Jak dotrzeć do prawdziwej przyczyny problemu?
  • Jakie praktyczne narzędzia analityczne zastosować?
  • W jaki sposób interpretować wyniki analiz?
 • Praktyczne zastosowanie metod i narzędzi
  • Metoda 5W2H
  • Diagram Pareto-Lorenza
  • Diagram rybiej ości (Ishikawa)
  • 5x dlaczego? (5Why)
  • Arkusz A3
  • Philips 632
  • …oraz inne
 • Skuteczne wdrażanie działań korygujących
  • Jak wybrać właściwe rozwiązanie?
  • Jak ocenić jego skuteczność?
  • Metody standaryzacji wdrażanych działań
 • Zabezpieczanie procesów przed potencjalnymi problemami
  • Co zrobić, aby problem rozwiązany w jednym miejscu, nie pojawił się w innym?
  • Jak zabezpieczać podobne procesy w całej firmie

Grupa docelowa

 • Kierownicy i kandydaci na managerów Działu Utrzymania Ruchu
 • Specjaliści i Technicy ds. utrzymania ruchu
 • Kierownicy i Liderzy Narzędziowni
 • Kierownicy i Mistrzowie Produkcji
 • Liderzy wdrożeń projektów TPM

Forma szkolenia

Ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, wystąpienia uczestników, prezentacje multimedialne, dyskusje i wymiana doświadczeń.

Prowadzący szkolenie

Maciej Worsztynowicz

Konsultant i Project Manager LeanQ Team

 • kilkaset szkoleń i warsztatów z zakresu Lean Management (LM)
 • doświadczenie doradcze  w przemyśle m.in.  motoryzacyjnym, elektronicznym,  mechanicznym, obróbki tworzyw sztucznych i spożywczym
 • specjalizuje się w optymalizacji i doskonaleniu procesów w oparciu o Value Stream Mapping (VSM), realizacji projektów wdrożeniowych z zakresu doskonalenia  procesów produkcyjnych oraz optymalizacji łańcucha dostaw z wykorzystaniem narzędzi Lean Management
 • w ciągu ostatnich lat lider i konsultant  projektów wdrożeniowych z zakresu inżynierii procesu i zarządzania produkcją:  wcześniej m.in. Inżynier Procesu, Lider Nowych Uruchomień , Kierownik Działu Optymalizacji Procesów Produkcyjnych, oraz Menedżer Lean

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja szkoleniowa (wydruk)
 • Materiały wykorzystywane podczas szkolenia
 • Podsumowanie warsztatu (prezentacja w pliku PDF przesłana uczestnikom po szkoleniu)

Cennik

Cena szkolenia: 1900 zł netto/os.

W cenę szkolenia wliczone są:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • stały serwis kawowy i lunch

Nocleg i dojazd nie jest wliczony w cenę szkolenia.


Szkolenie należy do programu
“Szkoła Utrzymania Ruchu”, składającego się z trzech warsztatów szkoleniowych.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi sesjami z tego cyklu

Szkolenie realizowane w ramach cyklu Szkoła Utrzymania Ruchu Potwierdzenie rejestracji na pojedyncze szkolenie nastąpi, gdy pozostaną wolne miejsca, niewykorzystane przez uczestników całego kursu.