Wskaźnik OEE – jak mierzyć i interpretować?
TPM, czyli wyścig z czasem!

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami pomiaru i podwyższania efektywności procesów, w których dużą rolę odgrywają maszyny oraz zastosowanie wskaźnika OEE (Overall Equipment Effectiveness) do procesu ciągłego doskonalenia. Szkolenie oparte na pierwszej w Europie grze symulacyjnej „TPM”!

Gra symulacyjna, wsparta bogatym doświadczeniem naszych konsultantów, pokazuje, jak obserwując wskaźniki charakteryzujące proces wytwórczy i analizując zdarzenia na maszynach, zreorganizować pracę działów produkcji, planowania i utrzymania ruchu.

A wszystko po to, by wypracować najlepszą strategię przejścia od niestabilności procesu wytwórczego, zapewniając stabilną wydajność i elastyczność produkcji.

W toku szkolenia uczestnicy zarządzać będą złożonym procesem wytwórczym. Wykorzystując parametry pracy maszyn, takie jak:

 • wskaźnik OEE,
 • czas cyklu maszyn,
 • czas przezbrojenia,
 • wizualne zarządzanie stratami,
 • kompetencje kadr produkcji i służb utrzymania ruchu,
 • dostępny budżet i zapasy części zamiennych,

Będą też podejmować decyzje o działaniach doskonalących, wchodzących w skład koncepcji TPM. Przyjęte, w toku gry, przez uczestników praktyki będą analizowane i doskonalone w celu poznania najefektywniejszej strategii podnoszenia efektywności nie tylko maszyn, ale przede wszystkim całego procesu wytwórczego.


Korzyści ze szkolenia

 • Poznasz zasady identyfikacji potencjału do doskonalenia wydajności procesu wytwórczego
 • Rozpoznasz słabości oraz mocne stron mechanizmu kalkulacji efektywności maszyn i całego procesu wytwórczego (OEE – z ang. Overall Equipment Efficiency)
 • Poznasz zasady stabilizacji procesu wytwórczego
 • Zapoznasz się z rolą, jaką w działaniach produkcji oraz służb utrzymania ruchu odgrywają narzędzia, zwiększające efektywność procesu wytwórczego (m.in. 5S, Standaryzacja pracy, Obsługa Autonomiczna, Obsługa Prewencyjna, Obsługa Predykcyjna, SMED, Kobetsu Kaizen oraz zarządzanie kompetencjami operatorów i zespołów służb utrzymania ruchu)
 • Nabędziesz umiejętności priorytetyzacji obszarów do doskonalenia
 • Poznasz praktyczne narzędzia rozwiązywania problemów
 • Zrozumiesz strukturę i zasady pomiaru wskaźnika OEE
 • Nauczysz się obliczać się wskaźnika OEE
 • Poznasz i zrozumiesz przyczyny strat efektywności parku maszynowego
 • Zapoznasz się z celem i metodologią wdrożenia TPM (Total Productive Maintenance)
 • Zbudujesz podstawy teoretyczne do projektów
 • Wymienisz się doświadczeniem z uczestnikami warsztatu

Szczegóły dot. szkolenia

Program szkolenia

 • Założenia koncepcji Total Productive Management
 • Kluczowe narzędzia TPM i ich cele:5S, Standaryzacja pracy,
  • Obsługa Autonomiczna,
  • Obsługa Prewencyjna,
  • Obsługa Predykcyjna,
  • SMED,
  • Kobetsu Kaizen
  • Zarządzanie kompetencjami operatorów i pracowników SUR
 • Analiza symulowanego procesu wytwórczego, zdarzeń na maszynach i budowa strategii zarządzania wydajnością procesu wytwórczego
 • OEE – definicja i konstrukcja wskaźnika
 • Praktyczne obliczanie wskaźnika OEE
 • OEE techniczne i globalne – rola wskaźników w podejmowaniu decyzji
 • Metody gromadzenia danych na potrzeby kalkulacji OEE – kiedy wybrać pomiar ręczny, a kiedy MES?
 • Kalkulacja OEE dla maszyn i procesu wytwórczego
 • Analiza strat z wykorzystaniem ręcznego wykresu Pareto
 • Metody pomiaru i automatyzacja zbierania danych do OEE
 • Gdzie i kiedy mierzyć OEE?
 • W poszukiwaniu wąskiego gardła procesu
 • OEE w procesie ciągłego doskonalenia

Grupa docelowa

 • Managerowie produkcji
 • Lean koordynatorzy
 • Kierownicy i kandydaci na managerów Działu Utrzymania Ruchu
 • Specjaliści i Technicy ds. utrzymania ruchu
 • Kierownicy i Liderzy Narzędziowni
 • Kierownicy i Mistrzowie Produkcji

Forma szkolenia

Warsztat z  grą symulacyjną, dyskusja, prezentacja multimedialna, wymiana doświadczeń

Prowadzący szkolenie

Joanna Czerska

Prezes Zarządu, Dyrektor Merytoryczny i Konsultant LeanQ Team

 • kilkaset szkoleń oraz warsztatów z zakresu World Class Management (WCM)
 • doświadczenie doradcze w obszarze logistyki, usług oraz przemyśle m.in. meblarskim, spożywczym, farmaceutycznym, elektromechanicznym, motoryzacyjnym, chłodniczym, obróbki tworzyw sztucznych
 • specjalizuje się w kompleksowym wdrażaniu narzędzi Lean Management (LM) i Theory of Constraints (TOC), przede wszystkim w zakresie budowania wizji zmian oraz dążenia firm do doskonałości operacyjnej
 • w ciągu ostatnich 15 lat lider i konsultant kilkudziesięciu projektów w zakresie zarządzania produkcją i
  realizacją programów LM; wcześniej Dyrektor Produkcji oraz twórca programu Lean na PG
 • współtwórczyni międzynarodowej sieci firm wdrożeniowych SPINetwork, pomysłodawczyni programu edukacyjnego dla młodzieży szkolnej LeanEducation oraz  autorka książek m.in. „Doskonalenie strumienia wartości”,„Pozwól płynąć swojemu produktowi” i „Zarządzanie zapasami dla praktyków”

 

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (wydruk)
 • Podsumowanie warsztatu (prezentacja w pliku PDF przesłana uczestnikom po szkoleniu)

Cennik

Cena szkolenia: 1800 zł netto/os.

W cenę szkolenia wliczone są:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • stały serwis kawowy i lunch

Nocleg i dojazd nie jest wliczony w cenę szkolenia.