Budowanie skutecznych zespołów w oparciu o model FRIS®,

czyli jak wykorzystać różnorodność poznawczą, aby osiągać satysfakcję pracowników i rezultaty biznesowe.

Dobrze prosperująca firma to nieustający rozwój i poszukiwanie nowych rozwiązań, dzięki którym jest możliwe nie tylko zwiększenie konkurencyjności na rynku. To również wpływanie na stopień zadowolenia klientów, podnoszenie poziomu przychodów oraz skuteczne przeprowadzenie firmy przez zmiany i kryzysy. Jednym z czynników, który może znacznie wpłynąć pozytywnie na to wszystko, jest właściwe połączenie ludzi z zadaniami. Jak? Wykorzystując ich naturalne, zróżnicowanie sposoby myślenia i działania.
Zespoły zróżnicowane pod względem poznawczym pracują lepiej. W takich grupach zaobserwowano wyższy poziom współpracy, lepsze identyfikowanie problemów, skuteczniejsze docieranie do informacji, wyższą dyscyplinę pracy, ale także przekraczanie reguł, łamanie standardów, wprowadzanie nowych rozwiązań.
Celem szkolenia jest zapoznanie menedżerów z metodologią FRIS – style myślenia, możliwościami jakie daje jej wykorzystanie w organizacji i pokazanie, jak w prosty i przyjazny sposób, możemy zadbać o wykorzystanie różnorodności poznawczej, z korzyścią dla firmy i jej pracowników.


Korzyści ze szkolenia

 • Dowiesz się w jaki sposób różnorodność poznawcza wpływa na efektywność firmy
 • Poznasz podstawowe Style Myślenia i ich wpływ na funkcjonowanie zespołów
 • Dowiesz się jakimi ludźmi jest Ci łatwiej pracować, a z jakimi praca stanowi wielkie wyzwanie
 • Poznasz narzędzie umożliwiające m.in.:
  • analizę potencjału twojego zespołu
  • maksymalizację efektywności prac zespołu, dzięki dopasowaniu zadań do predyspozycji pracowników
  • zwiększenie satysfakcji i motywacji w zespole, dzięki rozdzieleniu prac zgodnie z zainteresowaniami jego członków
  • zdiagnozowanie słabych stron zespołu oraz metod na uzupełnienie luk w ich funkcjonowaniu
  • odkrycie, na którym etapie projektu prace zespołu mogą napotkać na największe trudności
  • zminimalizowanie ryzyka konfliktów wewnątrz zespołu


Szczegóły dot. szkolenia

Program szkolenia

 • Różnorodność poznawcza a efektywność organizacji i zespołów
  • W jaki sposób różnorodność poznawcza wpływa na efektywność pracy zespołowej (wyniki badań).
  • Jak zbudować środowisko, wpływające pozytywnie na synergię stylów poznawczych?
  • Jakich błędów unikać w zarządzaniu zróżnicowanym zespołem.
 • Podstawy koncepcji FRIS® – Style Myślenia i Style Działania.
  • Perspektywy poznawcze i style myślenia wg metodologii FRIS.
  • Jak działają osoby o różnych stylach myślenia w środowisku pracy.
  • Jak osiągnąć stan FLOW, wykorzystując wiedzę o Stylach Działania.
 • Różnice w sposobie komunikacji, organizowania informacji i podejmowania decyzji poprzez osoby o różnych stylach myślenia.
  • W jaki sposób tworzyć środowisko pracy, w którym uwzględniamy potrzeby i możliwości poszczególnych stylów myślenia?
  • Jak komunikować cele i delegować zadania osobom o różnych stylach poznawczych?
  • Jakie są największe wyzwania w komunikacji pomiędzy osobami o różnych Stylach Myślenia?
 • Proces FRIS
  • Jak dopasować zadania do ludzi na różnych etapach procesu, zgodnie z ich naturalnymi predyspozycjami.
  • W jaki sposób dzielić zadania pomiędzy członków zespołu, żeby osiągnąć wysoki stopień efektywności i zaangażowania.
  • O czym należy pamiętać, dobierając ludzi do zespołu, żeby osiągać najlepsze rezultaty?

Warsztat oparty jest o metodologię FRIS® – Style Myślenia

Grupa docelowa

 • Dyrektorzy Zarządzający
 • Dyrektorzy i Specjaliści HR
 • HR Managerowie
 • HR Biznes Partnerzy
 • Szefowie Działów

Forma szkolenia

Ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, prezentacje multimedialne, case-study, autotesty, dyskusje i wymiana doświadczeń

Prowadzący szkolenie

Dorota Mejri

Konsultant i Trener LeanQ Team

 • kilkaset szkoleń i warsztatów z zakresu kompetencji menedżerskich, efektywności osobistej, doskonalenia umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych
 • doświadczenie zawodowe i doradcze m.in.  w produkcji, usługach, logistyce i edukacji
 • ekspert INFOR WIDEOAKADEMII HR. Członek grupy Experiential Educators Europe
 • autorka projektów Konferencja Liderów Przedsiębiorczości i Akademia Menedżera Biznes Level Up, pomysłodawczyni i współorganizatorka cyklicznej konferencji Płockie Spotkania z Rozwojem Osobistym
 • posiada też międzynarodowe certyfikaty: CoachWise Coaching Certificate, CoachWise Mentoring Certificate, Certificate in Local Government Campaigning Techniques, Certificate of Active Reviewing Metod – dr Roger Greenaway
 • Certyfikowany Trener i Partner FRIS®

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (wydruk)
 • Dodatkowe materiały do ćwiczeń.
 • Proces FRIS (wypracowany)
 • Podsumowanie warsztatu (prezentacja w pliku PDF przesłana uczestnikom po szkoleniu)

Cennik

Cena szkolenia: 700 zł netto/os.

W cenę szkolenia wliczone są:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • stały serwis kawowy i lunch

Nocleg i dojazd nie jest wliczony w cenę szkolenia.