Kaizen jako mechanizm ciągłego doskonalenia. Narzędzia Problem Solving

Sukcesem każdej firmy  jest bycie organizacją samodoskonalącą się. Filozofia Kaizen  (z jap. ”dobra zmiana”) oznacza nieustanne doskonalenie  poprzez angażowanie pracowników każdego szczebla zarządzania. W myśl idei ciągłego doskonalenia podnoszona jest jakość i efektywność działania, co czyni każdą firmę bardziej konkurencyjną w swojej branży.

Celem szkolenia jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: „Jak wpasować w przedsiębiorstwo kulturę ciągłego doskonalenia na każdym szczeblu struktury organizacyjnej firmy?”


Korzyści ze szkolenia

 • Zdobędziesz wiedzę na temat filozofii i podejścia Kaizen
 • Poznasz metody likwidowania marnotrawstw we wszystkich działach firmy
 • Nabędziesz umiejętności usprawniania i optymalizacji procesów produkcyjnych
 • Zapoznasz się z techniką pozyskiwania pomysłów z każdego szczebla organizacji
 • Rozwiniesz umiejętności definiowania kluczowych ról w systemie Kaizen
 • Określisz proces postępowania w zakresie zgłoszonego pomysłu Kaizen
 • Dowiesz się, jak rozwijać i utrzymać system Kaizen w dłuższym czasie
 • Nabędziesz umiejętności zarządzania projektem Kaizen z wykorzystaniem raportu A3
 • Pogłębisz wiedzę z podstawowych narzędzi rozwiązywania problemów

Szczegóły dot. szkolenia

Program szkolenia

 • Zarządzanie Systemem Ciągłego Doskonalenia w firmie
 • Filary i fundamenty funkcjonowania w organizacji Systemu Ciągłego Doskonalenia
 • Piramida projektów Kaizen (zgodnie ze standardem World Class  Manufacturing: Standard Kaizen, Major Kaizen i Advanced Kaizen)
 • Miejsce i rola Systemu Ciągłego Doskonalenia Kaizen w strukturze organizacyjnej
 • Kluczowe role w Systemie Ciągłego Doskonalenia (rola kadry managerskiej, koordynatora i lidera Lean)
 • Definiowanie celów dla projektów Kaizen
 • Dobór składów do zespołów Kaizen

 • Techniczna organizacja i zarządzanie projektem Kaizen
 • Monitorowanie efektów  funkcjonowania Systemu Ciągłego Doskonalenia
 • Utrzymanie Systemu Ciągłego Doskonalenia w dłuższym czasie
 • Główne narzędzia rozwiązywania problemów
 • Raport A3 – podejście PDCA w zakresie rozwiązywania problemów
 • Omówienie składowych Raportu A3
 • Wybrane narzędzia najczęściej stosowane do rozwiązywania problemów: (5W+1H, 5Why, Drzewo przyczyn, Ishikawa, Pareto, Matryca 9)

Grupa docelowa

 • Obecni i przyszli Liderzy Kaizen
 • Managerowie i Liderzy Lean
 • Pełnomocnicy ds. Zarządzania Jakością
 • Koordynatorzy Ciągłego Doskonalenia
 • Project Managerowie
 • Specjaliści ds. Zarządzania Procesem
 • Członkowie zespołów Lean/Kaizen
 • Pracownicy firm produkcyjnych

Forma szkolenia

Warsztat szkoleniowy, gry symulacyjne, case- study, dyskusje i wymiana doświadczeń oraz zadania w zespołach, prezentacje multimedialne, wykład

Prowadzący szkolenie

Maciej Worsztynowicz

Konsultant i Project Manager LeanQ Team

 • kilkaset szkoleń i warsztatów z zakresu Lean Management (LM)
 • doświadczenie doradcze  w przemyśle m.in.  motoryzacyjnym, elektronicznym,  mechanicznym, obróbki tworzyw sztucznych i spożywczym
 • specjalizuje się w optymalizacji i doskonaleniu procesów w oparciu o Value Stream Mapping (VSM), realizacji projektów wdrożeniowych z zakresu doskonalenia  procesów produkcyjnych oraz optymalizacji łańcucha dostaw z wykorzystaniem narzędzi Lean Management
 • w ciągu ostatnich lat lider i konsultant  projektów wdrożeniowych z zakresu inżynierii procesu i zarządzania produkcją:  wcześniej m.in. Inżynier Procesu, Lider Nowych Uruchomień , Kierownik Działu Optymalizacji Procesów Produkcyjnych, oraz Menedżer Lean

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

Cennik

Cena szkolenia: 1800 zł netto/os.

W cenę szkolenia wliczone są:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • stały serwis kawowy i lunch

Nocleg i dojazd nie jest wliczony w cenę szkolenia.