Throughput Accounting – Rachunkowość zarządcza w rękach managerów – ONLINE

Celem szkolenia jest przedstawienie Throughput Accounting, konceptu rachunkowości zarządczej, która zastosowana w pełni lub poprzez wykorzystanie jej elementów, umożliwia wszechstronne podejście do działań doskonalących, w obszarze produkcji i logistyki, a także sprzedaży oraz finansów. TA to podejście, które jednoczy wszystkie działy na wspólnym celu, będąc jednocześnie narzędziem prostym, mało pracochłonnym i jednoznacznym, pozwalającym na ocenę finansową także osobistych decyzji.

Udział w szkoleniu pozwoli Ci być lepszym partnerem w rozmowie o finansach zarządczych, nauczy Cię, jak szybko i sprawnie podejmować decyzje bez szkody dla innych działów i wyników firmy.

Każdy uczestnik szkolenia dostanie w prezencie książkę Joanny Czerskiej i Jerzego Kuncickiego “Throughput Accounting – Rachunkowość zarządcza w rękach managerów” w wersji epub i mobi.

Artykuły powiązane:

Czy leanowiec powinien znać się na finansach?

.


Korzyści ze szkolenia

 • Porównasz różne rachunki kosztów
 • Poznasz praktyczne, efektywne i sprawdzone podejście do zarządzania wynikami przedsiębiorstwa
 • Poznasz narzędzia pozwalające rzetelnie ocenić wdrażane zmiany i ich wpływ na wyniki przedsiębiorstwa
 • Zdobędziesz praktyczne umiejętności wykonania kalkulacji kosztów i analizy scenariuszy decyzyjnych
 • A jeśli jesteś kontrolerem finansowym, pozyskasz narzędzie komunikacji z managerami

Szczegóły dot. szkolenia

Program szkolenia

 • Wprowadzenie
  • Cel przedsiębiorstwa, czy każdy manager jest jego świadomy?
  • Dlaczego warto zadbać o zyskowność?
  • Czy KPI (kluczowe wskaźniki operacyjne) pozwalają podejmować najlepsze możliwe decyzje?
  • Czy managerowi działu potrzebna jest rachunkowość zarządcza?
  • Cel rachunkowości zarządczej – kto, komu dostarcza danych i kto podejmuje decyzje?
  • Rachunek kosztów czy tylko TKW – co jest potrzebne managerom działów do podjęcia decyzji, która będzie zawsze skutkowała pozytywnym wynikiem?
 • Wyzwania i bariery w podejmowaniu decyzji managerskich
  • Porównanie decyzji finansowych i ich skutków wynikających z najbardziej popularnych metod kalkulacji kosztów wytworzenia – symulacja
  • Decyzje managerów różnych działów – czy popularnie stosowane metody wspierają podejmowanie najlepszych możliwych decyzji?
 • Wprowadzenie do Throughput Accounting (TA)
  • Miary i wskaźniki w TA – jak i co liczyć?
  • Raporty finansowe w TA – czy 4 proste raporty pozwolą podejmować dobre decyzje?
  • Porównanie skutków decyzji z wykorzystaniem 3 rachunków kosztów
  • TA – rachunek kosztów czy zysków?
 • Czy mogę podjąć najlepszą możliwą decyzję, jeśli nie mam dostępu do kompletu danych? – wprowadzenie do narzędzia „grabki TA”
 • Symulacje 3 wybranych scenariuszy decyzyjnych w oparciu o metodę Throughput Accounting
  • Ocena portfela produktów
  • Ocena kontraktów z klientami
  • Zarządzanie zapasem
  • Inwestycje w maszyny
  • Ograniczenia po stronie kapitału obrotowego
  • Decyzje jakość vs. koszt zakupu
  • Zarządzanie minimalną partią produkcyjną
  • Zarządzanie strukturą łańcucha dostaw
 • Podsumowanie

Grupa docelowa

 • Dyrektorzy operacyjni
 • Managerowie produkcji
 • Managerowie logistyki
 • Managerowie sprzedaży
 • Managerowie finansów
 • Managerowie kontrolingu
 • Specjaliści działów finansowych i kontrolingowych

Forma szkolenia

Ćwiczenia w grupach, dyskusje, case-study, wykład, wymiana doświadczeń.

Uwaga! Uczestnicy podczas części szkolenia pracują z wykorzystaniem Excel. Warto mieć duży monitor, by wygodniej pracować.

Prowadzący szkolenie

Joanna Czerska

Prezes Zarządu, Dyrektor Merytoryczny i Konsultant LeanQ Team

 • kilkaset szkoleń oraz warsztatów z zakresu World Class Management (WCM)
 • doświadczenie doradcze w obszarze logistyki, usług oraz przemyśle m.in. meblarskim, spożywczym, farmaceutycznym, elektromechanicznym, motoryzacyjnym, chłodniczym, obróbki tworzyw sztucznych
 • specjalizuje się w kompleksowym wdrażaniu narzędzi Lean Management (LM) i Theory of Constraints (TOC), przede wszystkim w zakresie budowania wizji zmian oraz dążenia firm do doskonałości operacyjnej
 • w ciągu ostatnich 15 lat lider i konsultant kilkudziesięciu projektów w zakresie zarządzania produkcją i
  realizacją programów LM; wcześniej Dyrektor Produkcji oraz twórca programu Lean na PG
 • współtwórczyni międzynarodowej sieci firm wdrożeniowych SPINetwork, pomysłodawczyni programu edukacyjnego dla młodzieży szkolnej LeanEducation oraz  autorka książek m.in. „Doskonalenie strumienia wartości”,„Pozwól płynąć swojemu produktowi” i „Zarządzanie zapasami dla praktyków”

 

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

Cennik

Cena: 700 zł netto/os.

Czego nie gwarantujemy podczas szkolenia on-line?

 • Dużej wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami w przerwach szkolenia
 • Pełnej współpracy uczestników przy wykonywaniu zadań
 • Kontaktu wzrokowego ze wszystkimi uczestnikami, co utrudnia angażowanie
 • Wspólnej kawy w realu 🙂