Kaizen jako mechanizm ciągłego doskonalenia

Data rozpoczęcia: 08 maja 2017 Data zakończenia: 09 maja 2017 Miejsce: Gdańsk Adres: Inkubator Przedsiębiorczości Starter Cena: 1800 zł netto/szkolenie Godziny sesji:
czwartek: 9.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 16.00

KAIZEN JAKO MECHANIZM CIĄGŁEGO DOSKONALENIA

NARZĘDZIA PROBLEM SOLVING

Opis i cel szkolenia:

Sukcesem każdej firmy  jest bycie organizacją samodoskonalącą się. Filozofia Kaizen  (z jap. ”dobra zmiana”) oznacza nieustanne doskonalenie  poprzez angażowanie pracowników każdego szczebla zarządzania. W myśl idei ciągłego doskonalenia podnoszona jest jakość i efektywność działania, co czyni każdą firmę bardziej konkurencyjną w swojej branży. Celem szkolenia jest więc udzielenie odpowiedzi na pytanie: „Jak wpasować w przedsiębiorstwo kulturę ciągłego doskonalenia na każdym szczeblu struktury organizacyjnej firmy?”

Korzyści ze szkolenia:

 • Zdobycie wiedzy na temat filozofii i podejścia Kaizen
 • Poznanie metod likwidowania marnotrawstw we wszystkich działach firmy
 • Nabycie umiejętności usprawniania i optymalizacji procesów produkcyjnych
 • Zapoznanie się z techniką pozyskiwania pomysłów z każdego szczebla organizacji
 • Rozwinięcie umiejętności definiowania kluczowych ról w systemie Kaizen
 • Określenie procesu postępowania w zakresie zgłoszonego pomysłu Kaizen
 • Dowiedzenie się, jak rozwijać i utrzymać system Kaizen w dłuższym czasie
 • Nabycie umiejętności zarządzania projektem Kaizen z wykorzystaniem raportu A3
 • Pogłębienie wiedzy z podstawowych narzędzi rozwiązywania problemów

Grupa docelowa:

 • Obecni i przyszli Liderzy Kaizen
 • Managerowie i Liderzy Lean
 • Pełnomocnicy ds. Zarządzania Jakością
 • Koordynatorzy Ciągłego Doskonalenia
 • Project Managerowie
 • Specjaliści ds. Zarządzania Procesem
 • Członkowie zespołów Lean/Kaizen
 • Pracownicy firm produkcyjnych

Program szkolenia:

 • Zarządzanie Systemem Ciągłego Doskonalenia w firmie
 • Filary i fundamenty funkcjonowania w organizacji Systemu Ciągłego Doskonalenia
 • Piramida projektów Kaizen (zgodnie ze standardem World Class  Manufacturing: Standard Kaizen, Major Kaizen i Advanced Kaizen)
 • Miejsce i rola Systemu Ciągłego Doskonalenia Kaizen w strukturze organizacyjnej
 • Kluczowe role w Systemie Ciągłego Doskonalenia (rola kadry managerskiej, koordynatora i lidera Lean)
 • Definiowanie celów dla projektów Kaizen
 • Dobór składów do zespołów Kaizen
 • Techniczna organizacja i zarządzanie projektem Kaizen
 • Monitorowanie efektów  funkcjonowania Systemu Ciągłego Doskonalenia
 • Utrzymanie Systemu Ciągłego Doskonalenia w dłuższym czasie
 • Główne narzędzia rozwiązywania problemów
 • Raport A3 – podejście PDCA w zakresie rozwiązywania problemów
 • Omówienie składowych Raportu A3
 • Wybrane narzędzia najczęściej stosowane do rozwiązywania problemów: (5W+1H, 5Why, Drzewo przyczyn, Ishikawa, Pareto, Matryca 9)

Forma szkolenia:

 • Prezentacje multimedialne, wykład, warsztat szkoleniowy, gry symulacyjne, case- study, dyskusje i wymiana doświadczeń oraz zadania w zespołach