PFMEA – metoda redukcji kosztów złej jakości – ONLINE

Data rozpoczęcia: 09 grudnia 2020 Data zakończenia: 10 grudnia 2020 Miejsce: ONLINE Cena: 1200 zł netto/osoba Godziny sesji:
Szkolenie on-line trwa 2 dni od 9.00 do 15.00
6 godz./dzień (w tym 2 przerwy x 15 minut i 1 przerwa x 30 minut)

PFMEA – metoda redukcji kosztów złej jakości,

czyli zastanów się, co robisz zanim za to zapłacisz

„Gdy spodziewasz się najgorszego, otrzymujesz coś, co nie jest takie złe.” Mark Twain

W czasach kryzysu jednym z kluczowych warunków przetrwania firmy staje się radykalne zminimalizowanie kosztów związanych z błędami jakościowymi. Menedżerowie poszukują skutecznego i sprawdzonego sposobu redukcji ryzyka popełnienia błędu już na wstępnym etapie projektowania procesu technologicznego. Zapobiegawcza analiza ryzyka nie kończy się jednak z chwilą pomyślnego wyprodukowania pierwszej sztuki, ale musi nieustannie towarzyszyć produkcji i pozwalać na bieżąco eliminować słabe punkty procesu produkcyjnego przyczyniając się do redukcji liczby niezgodności i reklamacji.
Niezastąpionym narzędziem wspierającym identyfikację potencjalnych wad procesu jest metoda PFMEA. Pozwala ona na systematyczne ujawnianie przyczyn ewentualnych wad dając tym samym szansę na prewencyjne zabezpieczenie się przed ich kosztownymi skutkami.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodą analizy ryzyka w procesie oraz jej praktyczne przećwiczenie na wybranych przykładach. W efekcie uczestnicy będą mogli przeprowadzać skuteczne analizy własnych procesów produkcyjnych i wdrażać działania zapobiegawcze.


Korzyści ze szkolenia

 • Poznasz cele i zasady metody PFMEA oraz jej praktyczne wykorzystanie w działalności organizacji
 • Dowiesz się jak organizować spotkania i jakie dane wejściowe powinieneś wcześniej zgromadzić
 • Nauczysz się skutecznie analizować przyczyny i skutki wad procesu produkcyjnego.
 • Dowiesz się, jak oceniać ryzyko przy użyciu wskaźników zagrożenia, częstości i wykrywalności
 • Nauczysz się systemowo planować przeglądy PFMEA
 • Przyswoisz sobie zasady projektowania działań doskonalących proces
 • Poznasz formularze i narzędzia pomocnicze służące do analizy ryzyka w procesie.
 • Wzmocnisz zaangażowanie pracowników w ciągłe doskonalenie
 • Zoptymalizuje działania kontrolne i doskonalące w procesach
 • Zmniejszysz koszty funkcjonowania procesu, napraw oraz reklamacji wewnętrznych i zewnętrznych
 • Zapewnisz sprawniejszą realizację nowych projektów
 • Poprawisz wskaźniki jakościowe

Grupa docelowa

 • inżynierowie procesu, liderzy i członkowie zespołów PFMEA,
 • osoby prowadzące projekty wdrożeń nowych wyrobów,
 • inżynierowie jakości, specjaliści ds. jakości,
 • osoby realizujące audyty jakości u dostawców,
 • osoby odpowiedzialne za jakość dostaw,
 • liderzy projektów doskonalących

Program

 • Wprowadzenie
  • Cele PFMEA. Po co analizować ryzyko w procesie?
  • Zasady formowania zespołu analizującego ryzyko. Kto z kim i dlaczego?
  • Dane wejściowe do analizy PFMEA. Co przygotować przed sesją analizy?
  • Założenia wstępne. Co zrobić, aby skoncentrować się wyłącznie na procesie?
  • Poznajemy narzędzia pomocnicze w PFMEA. Czy tylko formularz?
 • Praca warsztatowa ze standardem PFMEA
  • Jak opisać wymagania procesu?
  • Jak poprawnie przeanalizować każdy krok procesu?
  • Jakie wady mogą wystąpić w procesie?
  • Jak ocenić ryzyko?
  • Jak zaprojektować działania doskonalące?
  • Jak uszeregować priorytety?
 • Podsumowanie, czyli przenosimy zdobytą wiedzę na nasze procesy.
  • Budujemy plan wdrożenia

Czego nie gwarantujemy podczas szkolenia online

 • Dużej wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami w przerwach szkolenia
 • Pełnej współpracy uczestników przy wykonywaniu zadań
 • Kontaktu wzrokowego ze wszystkimi uczestnikami, co utrudnia angażowanie
 • Wspólnej kawy w realu 😊

Forma szkolenia

Ćwiczenia w grupach, prezentacje wyników prac zespołów, prezentacje multimedialne,  zadania indywidualne, dyskusje, ćwiczenia interaktywne


Prowadzący szkolenie


Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (plik PDF)
 • Szablon diagramu Ishikawy (plik)
 • Przykładowa formularz analizy PFMEA (plik Excel)
 • Arkusze analizy PFMEA wykonanej przez zespoły w trakcie szkolenia

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).

W celu zapisania się na szkolenie należy uzupełnić wszystkie pola z gwiazdką i zapoznać się z regulaminem szkoleń online

Uczestnicy

Imię i nazwisko*
Stanowisko*
Email*
Telefon*

Dane do faktury

Nazwa firmy
Adres
Miasto
Kod pocztowy
NIP
adres e-mail do faktur VAT