Wizualne metody angażowania pracowników

Wizualne metody angażowania pracowników w ciągłe doskonalenie zdobywają w Polsce coraz więcej entuzjastów, którzy widzą w nich nie tylko atrakcyjną formę utrzymywania wypracowanych standardów. Jest to też skuteczna metoda szybkiego reagowania na pojawiające się problemy i wyzwania na każdym szczeblu zarządzania firmą.

Daily Management skupione na wspólnym dostrzeganiu i rozwiązywaniu problemów, ScrumLean jako metoda zarządzania projektami doskonalącymi i Kamishibai – „obrazkowy sposób audytowania przestrzegania standardów na stanowiskach pracy” to tylko wybrane techniki z pakietu praktyk stosowanych w Visual Factory.

Celem szkolenia jest pokazanie, że wizualne metody zarządzania wynikami to na pewno nie kolejne techniki raportowania, nie tylko sposób efektywnego rozwiązywania problemów, ale też nauczenie, jak dzięki nim skutecznie angażować i motywować pracowników do ciągłego doskonalenia.

Szkolenie odbywa się w Hotelu Wróblewscy w Sieradzu, w programie szkolenia zaplanowana jest wizyta w fabryce Scanfil Poland.

Wizyta w fabryce Scanfil Poland będzie okazją do zobaczenia funkcjonowania wybranych metod i technik lean manufacturing w praktyce oraz poznanie drogi wdrożeniowej konkretnego przedsiębiorstwa, funkcjonującego w polskich realiach.


Korzyści ze szkolenia

 • Zdobędziesz wiedzę o Wizualnym Zarządzaniu Wynikami
 • Nabędziesz umiejętności projektowania i budowania tablic wizualnych
 • Poznasz proces rozwiązywania problemów podczas spotkań przy tablicach wizualnych
 • Zdobędziesz umiejętność wykorzystania ScrumLean do zarządzania szybkimi zmianami
 • Dowiesz się, jak wizualnie koordynować projekty, dzielić zadania i zarządzać ich realizacją
 • Poznasz zasady funkcjonowania audytów metodą Kamishibai
 • Nauczysz się projektować karty i tablicę Kamishibai
 • Poznasz relacje pomiędzy Kamishibai a 5S w praktyce
 • Dostrzeżesz różnice między Kamishibai i metodami tradycyjnego audytowania
 • Zobaczysz w praktyce działanie zespołów z tablicami wizualnym podczas wizyty w fabryce Scanfil Poland

Szczegóły dot. szkolenia

Program szkolenia

 • Dobór i projektowania miar i wskaźników dla Daily Management. Po co są potrzebne wskaźniki i jakich obszarów powinny dotyczyć?
 • Podstawowe zasady wizualizacji wskaźników. Jak wizualizować realizację celów, by były proste i zrozumiałe dla każdego?
 • Projektowanie i budowa tablic wizualnych. Co zrobić, by tablice były łatwe do wykonania i odpowiadały opisywanej rzeczywistości?
 • Planowanie działań doskonalących w oparciu o wyniki. Jak czytać wyniki, by były podstawą szybko wprowadzanych zmian?
 • Angażowanie pracowników poprzez spotkania przy tablicach. Po co spotykać się przy tablicach wizualnego zarządzania wynikami?
 • Budowa agendy spotkania i prowadzenie symulacji spotkania przed tablicą. Jak przygotować spotkania, by były efektywne i nie zajmowały więcej czasu niż kilkanaście minut?
 • Realizacja działań za pomocą ScrumLean. Jak zarządzać postępem prac projektowych?
 • Monitorowanie postępu prac. Jak narzędzia wizualne pomagają w przeglądach prac i zarządzaniu projektem?
 • Zarządzanie zmianami w organizacji z wykorzystaniem ScrumLean. Co powinno decydować o wyborze priorytetów działań wdrożeniowych?
 • Ustalenie zakresu projektu. Jak podzielić projekt na mniejsze części?
 • Zasady budowy tablicy scrum. Jak wykorzystać narzędzia wizualne do efektywnego postępu w projektach?
 • Kamishibai jako skuteczne i szybkie narzędzie audytowania. Z czego składa się zaprojektowanie tablice Kamishibai?
 • Zasady prowadzenia wizualnych audytów. Jak podzielić zadania i role, by audytowanie było łatwym do zastosowania standardem?
 • Kamishibai jako narzędzie wspomagające utrzymanie rutyny. Jak stworzyć plan na tablicy z wykorzystaniem wizualnego przekazywania informacji?
 • wizyta w fabryce Scanfil Poland

Grupa docelowa

 • Kierownicy
 • Dyrektorzy
 • Menadżerowie
 • Liderzy obszarów
 • Koordynatorzy ciągłego doskonalenia
 • Pełnomocnicy systemów zarządzania jakością
 • Wszyscy, którzy poszukują rozwiązania problemu (nie)utrzymania zmiany
 • Wszyscy którzy chcą rozpocząć kontrolę utrzymania standardów i ci…  którzy nie mogą już patrzeć na wykresy radarowe.

Forma szkolenia

Warsztat szkoleniowy, ćwiczenia w grupach, prezentacje multimedialne, zadania w zespołach, obserwacja rozwiązań w fabryce Scanfil podczas wycieczki po fabryce, dyskusje i wymiana doświadczeń.

Prowadzący szkolenie

Maciej Worsztynowicz

Konsultant i Project Manager LeanQ Team

 • kilkaset szkoleń i warsztatów z zakresu Lean Management (LM)
 • doświadczenie doradcze  w przemyśle m.in.  motoryzacyjnym, elektronicznym,  mechanicznym, obróbki tworzyw sztucznych i spożywczym
 • specjalizuje się w optymalizacji i doskonaleniu procesów w oparciu o Value Stream Mapping (VSM), realizacji projektów wdrożeniowych z zakresu doskonalenia  procesów produkcyjnych oraz optymalizacji łańcucha dostaw z wykorzystaniem narzędzi Lean Management
 • w ciągu ostatnich lat lider i konsultant  projektów wdrożeniowych z zakresu inżynierii procesu i zarządzania produkcją:  wcześniej m.in. Inżynier Procesu, Lider Nowych Uruchomień , Kierownik Działu Optymalizacji Procesów Produkcyjnych, oraz Menedżer Lean

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • prezentacja ze szkolenia (wydruk)
 • tabela miar i wskaźników (wydruk arkusza)
 • tablice wizualnego zarządzania wynikami (wypracowane zespołowo podczas warsztatu)
 • agenda spotkania przy tablicach wizualnych (wypracowane zespołowo podczas warsztatu)
 • wzory i przykłady dokumentów oraz narzędzi projektowych tj. definicja projektu
 • opisy ról i zakresów odpowiedzialności w projekcie
 • definicja projektu (wypracowana podczas szkolenia)
 • plan komunikacji w projekcie (wypracowany podczas szkolenia)
 • wyniki projektu zrealizowanego w czasie szkolenia (wypracowane podczas szkolenia)
 • przykładowe karty Kamishibai w wersji elektronicznej
 • podsumowanie warsztatu (prezentacja w pliku PDF przesłana uczestnikom po szkoleniu)

Cennik

Cena szkolenia: 1 900 zł netto/os.

W cenę szkolenia wliczone są:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • stały serwis kawowy i lunch

Nocleg i dojazd nie jest wliczony w cenę szkolenia.


Szkolenie należy do programu „REALia LEAN – cykl szkoleń na terenie fabryk”, składającego się z czterech 2-dniowych warsztatów szkoleniowych.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi sesjami z tego cyklu

Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia zakwalifikowania uczestnika na szkolenie, z powodu ograniczeń wynikających z organizowania warsztatu z wycieczką po fabryce.