Organizacja pracy lidera produkcji, czyli jak lider planuje swoją pracę i współpracę z szefami oraz innymi działami

Warsztat, który koncentruje się na samoorganizacji lidera. Ma za zadanie przygotowanie liderów do zarządzania realizacją planu produkcji oraz efektywnością podległego obszaru. Wobec wyzwań spoczywających na barkach liderów niezbędne jest ułożenie rutyny własnej pracy i ukształtowanie relacji ze współpracownikami oraz szefami. Dlatego uczestnicy zapoznają się z narzędziami i metodami służącymi organizacji własnej pracy, pracy ze wskaźnikami oraz codziennej współpracy z przełożonymi i koordynacji prac z działami wsparcia produkcji.

Data szkolenia

29-30.08.2024


Godziny szkolenia

czw. 9:00 – 16:00
pt. 8:00 – 15:00


Miejsce szkolenia

Gdańsk


Korzyści ze szkolenia

 • Poznasz i zrozumiesz cel realizowanych zadań i roli lidera produkcji
 • Zapoznasz się z metodami zarządzania rutyną pracy lidera
 • Nabędziesz umiejętności planowania własnych zadań
 • Poznasz  praktyczne narzędzia wspomagające pracę lidera
 • Zrozumiesz wskaźniki, według których oceniana jest praca lidera i jego zespołu
 • Poznasz efektywne metody współpracy z działami wsparcia produkcji
 • Rozwiniesz umiejętności codziennej współpracy z szefem
 • Nauczysz się zasad raportowania wyników pracy zespołu
 • Poznasz zasady działania lidera w przypadku wystąpienia zakłóceń w procesie
 • Zrozumiesz rolę lidera na spotkaniach produkcyjnych
 • Poznasz i przećwiczysz używanie narzędzi pomocnych przy przekazaniu zmiany
 • Wymienisz się doświadczeniami z innymi uczestnikami szkolenia

Szczegóły dot. szkolenia

Program szkolenia

 • Umiejscowienie lidera produkcji w organizacji
  • Po co firmie lider zespołu?
  • Z kim współpracuje lider w organizacji?
  • Jakie procesy realizowane są z innymi działami?
 • Wskaźniki i liczby w pracy lidera
  • Za jakie wskaźniki lider odpowiada i jak można je poprawiać?
  • Bezpieczeństwo pracy. Czy warto o to dbać?
  • Liczby i nie tylko. Jak motywować pracowników do podejmowania działań doskonalących
 • Spotkania i przeglądy, jako jeden z filarów wizualnego zarządzania wynikami
  • Czy lider musi z kimkolwiek się spotykać? Jak często i w jakim celu?
  • Codzienna wymiana informacji. Co jest wartością dodaną spotkań? Jakie są ich słabe strony?
  • Jak zaprojektować krótkie i efektywne spotkanie?
 • Współpraca z działami wsparcia
  • Jak dojść do kompromisu z innymi działami?
  • Jak otwarcie i jednoznacznie komunikować działom wspomagającym swoje potrzeby?
  • Jak skutecznie uzyskać wsparcie?
 • Raportowanie wyników
  • Jak odkryć marnotrawstwo w raportowaniu?
  • Jak raportować efektywnie?
  • Jak nie tracić zbyt wiele czasu na raportowanie?
 • Przekazanie zmiany
  • Jak w prosty i praktyczny sposób z wykorzystaniem Kamishibai przekazać zmianę swojemu następcy?
  • Proces przekazania zmiany. Jakich użyć narządzi wspomagających?
  • Codzienny obchód stanowisk. Jak zaprojektować listę kontrolną obchodu stanowisk?
 • Czynności rutynowe lidera – budujemy standardy pracy lidera
  • Jak wygląda rytm pracy lidera? Co się powtarza, a co jest robione ad hoc?
  • Co wybija lidera z rytmu pracy? Jak temu zapobiec?
  • Układanie niepoukładanego. Jak zaprojektować rutynę pracy lidera?

Grupa docelowa

 • Obecni i przyszli Liderzy Zespołów
 • Kierownicy produkcji
 • Mistrzowie i Brygadziści
 • Członkowie zespołów doskonalących
 • Szefowie działów

Forma szkolenia

Ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, warsztat szkoleniowy, wystąpienia uczestników, prezentacje multimedialne, case- study, dyskusje i wymiana doświadczeń.

Prowadzący szkolenie

Maciej Worsztynowicz

Konsultant i Project Manager LeanQ Team

 • kilkaset szkoleń i warsztatów z zakresu Lean Management (LM)
 • doświadczenie doradcze  w przemyśle m.in.  motoryzacyjnym, elektronicznym,  mechanicznym, obróbki tworzyw sztucznych i spożywczym
 • specjalizuje się w optymalizacji i doskonaleniu procesów w oparciu o Value Stream Mapping (VSM), realizacji projektów wdrożeniowych z zakresu doskonalenia  procesów produkcyjnych oraz optymalizacji łańcucha dostaw z wykorzystaniem narzędzi Lean Management
 • w ciągu ostatnich lat lider i konsultant  projektów wdrożeniowych z zakresu inżynierii procesu i zarządzania produkcją:  wcześniej m.in. Inżynier Procesu, Lider Nowych Uruchomień , Kierownik Działu Optymalizacji Procesów Produkcyjnych, oraz Menedżer Lean

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja użyta w trakcie szkolenia pdf
 • Lista czynności rutynowych (wypracowane zespołowo podczas szkolenia)
 • Lista kontrolna przekazania zmiany (wypracowane zespołowo podczas szkolenia)
 • Agenda spotkania produkcyjnego (wypracowane zespołowo podczas szkolenia)
 • Projekt tablicy do komunikacji międzydziałowej i z przełożonym
 • Opis procesu eskalacji problemu

Cennik

Cena: 1900 zł netto/os.

W cenę szkolenia wliczone są:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • stały serwis kawowy i lunch

Nocleg i dojazd nie są wliczony w cenę szkolenia.


Szkolenie należy do programu “Szkoła Lidera Produkcji”, składającego się z trzech niezależnych warsztatów szkoleniowych.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi sesjami z tego cyklu

Szkoła Lidera Produkcji

Planowanie i kontrola pracy zespołu produkcyjnego

25-26.07.2024 Gdańsk
Więcej

Szkoła Lidera Produkcji

Zarządzanie pracownikami przez lidera produkcji

19-20.09.2024 Gdańsk
Więcej

Szkolenie realizowane w ramach kursu Szkoła Lidera Produkcji. Potwierdzenie rejestracji na pojedyncze szkolenie nastąpi, gdy pozostaną wolne miejsca, niewykorzystane przez uczestników całego kursu.