Planowanie i kontrola pracy zespołu produkcyjnego, czyli jak lider organizuje pracę podległych mu pracowników

Efektywne planowanie pracy podległego zespołu to główne zadanie każdego lidera produkcji. Aby praca wykonana była sprawnie, konieczne jest właściwe jej zaplanowanie, mierzenie i rozliczanie. Dla zapewnienia optymalnych wyników, należy także trafnie i szybko identyfikować wszelkie problemy, jakie przeszkadzają nam w osiąganiu założonych celów. Podczas warsztatu uczestnicy będą – na  bazie symulacji procesu produkcyjnego – projektować i testować rozwiązania związane z zarządzaniem pracą zespołu.

Szkolenie prowadzone na bazie Gra Kaizen: Lean Koparka®


Korzyści ze szkolenia

 • Poznasz metody zarządzania efektywnością pracy zespołu
 • Rozwiniesz umiejętności zarządzania informacją w obszarze produkcji
 • Uświadomisz sobie swój wpływ na wiedzę, umiejętności i postawy nowozatrudnionych pracowników
 • Poznasz praktyczne narzędzia wspomagających pracę lidera z podległym zespołem
 • Zdobędziesz umiejętności definiowania możliwości produkcyjnych i przydziału zadań poszczególnym pracownikom
 • Zrozumiesz wskaźniki, według których lider może sprawnie ocenić pracę pracowników
 • Poznasz efektywne metody identyfikowania problemów w codziennej pracy
 • Zrozumiesz zasady wdrażania i rozwoju pracowników
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia

Szczegóły dot. szkolenia

Program szkolenia

 • Definiowanie oczekiwań wobec pracowników
  • Minimalny i oczekiwany profil pracownika – marzenia a  rzeczywistość
  • Wprowadzenie pracownika do nowej pracy – niezbędna wiedza i umiejętności,
  • Czy lepiej mieć doświadczonego czy niedoświadczonego pracownika?
 • Mierzenie efektywności pracy zespołu
  • Główne wskaźniki oceny pracy zespołu jako narzędzie komunikowania wymagań
  • Częstotliwość pomiaru. Czy ma to znaczenie?
  • Definiowanie celów. Dla zespołu czy indywidualnie?
 • Rola standaryzacji pracy w ustalaniu oczekiwań względem pracowników
  • Czym jest standaryzacja pracy?
  • Co to jest metoda pracy, jak ją zdefiniować i jak zapisać?
  • Jak przekonać do stosowania standardu?
 • Organizacja pracy
  • Właściwy przydział pracy. Co to znaczy i do czego służy Yamazumi?
  • Balansowanie obciążeń, czyli pracownik jako ten, który decyduje o rytmie przepływu i wydajności obszaru
  • Scenariusze pracy, jako metoda szybkiego dostosowania zespołu do zmieniającego się zapotrzebowania
 • Zarządzanie elastycznością pracowników
  • Matryca kompetencji – budowa, zastosowanie i wykorzystanie w codziennej pracy z zespołem
  • Tworzenie ścieżki rozwoju pracowników zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa i lidera zespołu
  • Szybkie wdrożenie pracownika do nowej pracy z wykorzystaniem techniki TWI
  • Role pracowników w zespole, czyli jak zarządzać talentami w zespole operatorów

Grupa docelowa

 • Obecni i przyszli Liderzy Zespołów
 • Kierownicy produkcji
 • Mistrzowie i Brygadziści
 • Członkowie zespołów doskonalących
 • Szefowie działów

Forma szkolenia

Ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, warsztat szkoleniowy, wystąpienia uczestników, prezentacje multimedialne, Gra Kaizen: Lean Koparka®, case- study, dyskusje i wymiana doświadczeń.

Prowadzący szkolenie

Piotr Bielawski

Konsultant i Trener LeanQ Team

 • kilkadziesiąt warsztatów wdrożeniowych z zakresu Lean Leadership, Lean Management i ScrumLean
 • w ciągu ostatnich kilkunastu lat project manager w projektach z zakresu doskonalenia efektywności procesów produkcyjnych oraz budowy kultury ciągłego doskonalenia,  Szef Działu Lean, Szef Działu Planowania, Dyrektor produkcji, Dyrektor Operacyjny
 • doświadczenie w firmach produkcyjnych m.in. poligraficznych i opakowaniowych, mechanicznych, budowy narzędzi oraz usługowych m. in. w edukacji
 • specjalizuje się w analizie i doskonaleniu procesów produkcyjnych, Wizualnym zarządzaniu wynikami, zarządzaniu projektami, TWI, Lean Lidership, Zarządzaniu Utrzymaniem Ruchu, projektowaniu i zarządzaniu procesami, optymalizacji kosztów wytworzenia

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia w formacie PDF
 • Wykres balansowania obciążeń YAMAZUMI ( plik xls.)
 • Arkusz do rejestracji strat w procesie do analizy PRARETO ( plik xls.)
 • Arkusz Podziału Pracy( plik xls.)
 •  Wartości zespołu (wypracowane podczas szkolenia)
 • Scenariusze pracy (wypracowane podczas szkolenia)
 • Matryca kompetencji (wypracowana podczas szkolenia)
 • Stopnie ryzyka (wypracowane podczas szkolenia)
 • Ścieżka rozwoju pracownika (wypracowane podczas szkolenia)
 • Arkusz Podziału Pracy (wypracowany podczas szkolenia)
 • Egzaminy weryfikujące poziom kompetencji (wypracowane podczas szkolenia)

Cennik

Cena: 1900 zł netto/os.

W cenę szkolenia wliczone są:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • stały serwis kawowy i lunch

Nocleg i dojazd nie jest wliczony w cenę szkolenia.


Szkolenie należy do programu „Szkoła Lidera Produkcji”, składającego się z trzech niezależnych warsztatów szkoleniowych.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi sesjami z tego cyklu

Szkolenie realizowane w ramach kursu Szkoła Lidera Produkcji. Potwierdzenie rejestracji na pojedyncze szkolenie nastąpi, gdy pozostaną wolne miejsca, niewykorzystane przez uczestników całego kursu.