Matryca kompetencji

Data rozpoczęcia: 26 sierpnia 2019 Data zakończenia: 26 sierpnia 2019 Miejsce: Sopot Adres: Klub Żeglarski NAVIGO Cena: 800 zł - 900 zł netto/szkolenie* Godziny sesji:
9.00-17.00

Matryca kompetencji,

czyli proste narzędzie do zarządzania rozwojem pracowników

Rynek pracy w Polsce sprawia, że  przedsiębiorstwa muszą radzić sobie nie tylko z wzrastającą rotacją pracowników, ale również z dużą zmiennością oczekiwań swoich klientów, co wymusza na nich elastyczność i szybkie dostosowywanie się do tych zmian.

Matryca kompetencji najczęściej traktowana jest jako wygodne, proste wsparcie, pozwalające zarządzać bieżącą dostępnością pracowników do wykonywania prac w perspektywie najbliższych tygodni, dni, a nawet godzin. Tymczasem jest to skuteczne narzędzie do zarządzania rozwojem tych umiejętności pracowników, których potrzebuje firma, by nie być zaskoczoną oczekiwaniami klientów i absencjami pracowników. Czy to dotyczy tylko nowych pracowników? Oczywiście matryca kompetencji ułatwia planowanie rozwoju nowych pracowników, ale pozwala też ocenić potencjał istniejącego zespołu, by w pełni wykorzystać posiadane zasoby.

Celem szkolenia jest zapoznanie managerów z możliwościami jakie daje matryca kompetencji oraz zasadami projektowania i skutecznego jej wdrożenia, zgodnego z potrzebami firmy.


 

Korzyści ze szkolenia

 • Poznasz możliwości zastosowań matrycy kompetencji w sferze biurowej i produkcyjnej
 • Pogłębisz wiedzę na temat wykorzystania matrycy kompetencji do rozwoju pracowników
 • Rozwiniesz umiejętności zarządzania kompetencjami pracowników
 • Nabędziesz umiejętności budowania ścieżek rozwoju pracowników
 • Rozwiniesz umiejętności planowania ścieżek szkoleniowych pracowników
 • Poznasz podstawowe zasady TWI wykorzystywane przy tworzeniu matrycy kompetencji

Grupa docelowa

 • Dyrektorzy i Specjaliści HR
 • HR Biznes Partnerzy
 • Szefowie Działów i Managerowie
 • Lean Managerowie
 • Liderzy i Koordynatorzy Lean
 • Kierownicy obszarów odpowiedzialni za rozwój pracowników

Program szkolenia

 • Matryca kompetencji, czyli narzędzie do zarządzania kompetencjami i elastycznością
  • Czy można wykorzystać matrycę kompetencji do szkolenia i rozwoju pracowników?
  • Jak zdefiniować poziomy rozwoju kompetencji pracowników?
  • Czy matryca może ułatwić unikanie ryzyka popełniania błędów w wykonywanej pracy
 • Ścieżki rozwoju pracowników
  • Jak zaplanować rozwój pracowników zgodny z potrzebami bieżącymi i przyszłymi firmy?
  • Czy pracownik powinien być świadom jego etapów rozwoju w firmie?
  • Jak wykorzystać ścieżkę rozwoju przy planowaniu poziomów kompetencji w matrycy?
 • Planowanie ścieżek szkoleniowych w powiązaniu z matrycą kompetencji
  • Czy pracownik powinien uczyć się wszystkiego od razu?
  • W jakim momencie pracownik uczący się może efektywnie pracować?
  • Co powinno decydowac o osiąganiu kolejnych poziomów rozwoju pracowników?
 • Matryca kompetencji a TWI (Training within Industry)
  • Dlaczego TWI jest coraz bardziej popularną metodą rozwoju pracowników?
  • Jakie są kluczowe założenia TWI?
  • Czy TWI ma zastosowanie w biurze i usługach?

Forma szkolenia

Ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, wystąpienia uczestników, prezentacje multimedialne,  dyskusje i wymiana doświadczeń


Prowadzący szkolenie

Szkolenie prowadzi trener i konsultant LeanQ Team: Andrzej Biziuk


Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (wydruk)
 • Wzór matrycy kompetencji (plik Excel)
 • Przykładowa ścieżka rozwoju (wypracowana podczas warsztatu)
 • Przykładowa ścieżka szkoleniowa (wypracowana podczas warsztatu)
 • Klasyfikacja pracy (wydrukowany arkusz)
 • Podsumowanie warsztatu (prezentacja w pliku PDF przesłana uczestnikom po szkoleniu)

*Cena

Możesz skorzystać z rabatu:

 • 100 zł mniej za zgłoszenia przesłane do 26.07.2019

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).

 

Powiązane szkolenie:

Adaptacja nowych pracowników w firmie