Adaptacja nowych pracowników w firmie,

czyli co zrobić, by nowozatrudnieni chcieli związać się z  firmą na dłużej

Firmy – zarówno usługowe jak i produkcyjne – coraz częściej borykają się z dużą rotacją pracowników. Nie tylko brakuje wykwalifikowanych pracowników, gotowych się zatrudnić, ale nowozatrudnieni, którzy otrzymują satysfakcjonujące wynagrodzenie i możliwość rozwoju, szybko zniechęcają się do pracy w nowej firmie i opuszczają ją w ciągu kilku tygodni. Często managerowie nie są w stanie w odpowiednim momencie zareagować na niepokojące sygnały w postawach nowozatrudnionych. Co gorsza, bywa, że są zaskoczeni rezygnacją nowego pracownika z pracy i nie wiedzą, co było prawdziwą przyczyną jego odejścia.

Celem szkolenia jest pokazanie managerom i osobom szkolącym nowych pracowników,  jak przygotować precyzyjną ścieżkę adaptacji i szkolenia nowozatrudnionych w ciągu pierwszych tygodni ich pracy i jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów, powodujących ich demotywację i odejście z pracy.


Korzyści ze szkolenia

 • Nauczysz się projektowania standardu postępowania z nowymi pracownikami w pierwszych tygodniach ich zatrudnienia
 • Pogłębisz wiedzę na temat etapów uczenia się i ryzyka z nich wynikającego
 • Rozwiniesz umiejętności zarządzania kompetencjami pracowników
 • Poznasz przyczyny zniechęcania się nowozatrudnionych do pracy
 • Rozwiniesz umiejętności rozpoznawania postaw pracowników na różnych etapach ich rozwoju
 • Nabędziesz umiejętności tworzenia ścieżek rozwoju i szkoleniowych dla nowozatrudnionych
 • Poznasz najczęstsze błędy popełniane przy adaptacji nowozatrudnionych
 • Rozwiniesz umiejętności prowadzenia instruktażu z arkuszem podziału pracy
 • Poznasz podstawowe zasady TWI

Szczegóły dot. szkolenia

Program szkolenia

 • Wyzwania związane z nowymi pracownikami
  • Jakie obecnie mamy problemy związane z nowozatrudnionymi?
  • Dlaczego nowi pracownicy są skłonni szybko zmieniać pracę?
  • Czy potrafisz rozpoznać powody demotywacji nowozatrudnionych?
 • Matryca kompetencji jako narzędzie do zarządzania kompetencjami nowych pracowników
  • Jak można wykorzystać matrycę do szkolenia i rozwoju nowozatrudnionych?
  • Jak zdefiniować poziomy rozwoju kompetencji pracowników?
  • Czy matryca może ułatwić unikanie ryzyka popełniania błędów w wykonywanej pracy
 • Poziom ryzyka a etapy rozwoju nowych pracowników
  • Jak szybko wdrażać pracowników do nowej pracy?
  • Czy warto nowozatrudnionych uświadamiać o możliwych etapów ich rozwoju w firmie?
  • Jak wykorzystać ścieżkę rozwoju przy zatrudnianiu pracowników, także tymczasowych?
 • Klasyfikacja pracy na stanowisku
  • Czy pracownik powinien uczyć się wszystkiego od razu?
  • W jakiej formie powinno być szkolenie?
  • Które miejsce jest najlepsze do szkoleń pracowników?
 • Standard adaptacji i nauki nowych pracowników
  • Jaką prace powinien wykonywać  pracownik w pierwszych 30 dniach pracy?
  • Czy jest możliwe zaplanowanie etapów zmiany postaw pracownika?
  • Kto powinien opiekować się nowymi pracownikami?
 • Planowanie  szkoleń pracowników w pierwszych tygodniach ich pracy
  • Jak zaplanować szkolenia nowego pracownika w pierwszych tygodniach jego obecności w firmie?
  • Czy pracownik uczący się może już efektywnie pracować?
  • Czy czas spędzany w pracy jest wyznacznikiem nabycia umiejętności?
 • Instruktaż stanowiskowy
  • Jak efektywnie uczyć pracownika tak, by go nie zniechęcić?
  • W jaki sposób przygotować instruktorów  do nauki nowozatrudnionych?
  • Jakie błędy najczęściej są popełniane przy nauce nowozatrudnionych?
 • Monitorowanie rozwoju i postaw pracowników
  • Jak dostrzec niepokojące sygnały od nowozatrudnionych?
  • Czy można mierzyć efektywność pracy nowych pracowników już od ich pierwszych dni zatrudnienia?
  • Kto i jak powinien decydować o nabyciu nowych umiejętności przez pracownika?
 • Metoda TWI (Training within Industry)
  • Dlaczego TWI jest coraz bardziej popularną metodą rozwoju pracowników?
  • Jakie są kluczowe założenia TWI wobec nowych pracowników?
  • Jak stosować  TWI w pracach nie związanych z produkcja?

Grupa docelowa

 • Dyrektorzy i Specjaliści HR
 • HR Biznes Partnerzy
 • Szefowie Działów i Managerowie
 • Lean Managerowie
 • Liderzy i Koordynatorzy Lean
 • Kierownicy obszarów odpowiedzialni za rozwój pracowników
 • Instruktorzy oraz pracownicy operacyjni, dedykowani do szkolenia nowozatrudnionych

Forma szkolenia

Ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, wystąpienia uczestników, prezentacje multimedialne,  dyskusje i wymiana doświadczeń

Prowadzący szkolenie

Andrzej Biziuk

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający i Konsultant LeanQ Team

 • kilkaset szkoleń oraz warsztatów z zakresu zarządzania zespołem, organizacji pracy liderów,  programów sugestii pracowniczych, design thinking oraz treningu trenerów
 • doświadczenie zawodowe oraz doradcze w firmach usługowych, produkcyjnych i handlowych z branży m.in. kosmetycznej, papierniczej, FMCG, poligraficznej, spożywczej, dystrybucyjnej i meblarskiej
 • specjalizuje się w narzędziach miękkich wspierających wdrożenie Lean Management (LM) oraz narzędziach LM wspomagających zarządzanie wynikami i zespołami
 • w ciągu ostatnich lat lider i konsultant projektów rozwojowych z zakresu LM; wcześniej Dyrektor Handlowy, Szef Zespołu Trenerów oraz Dyrektor Zarządzający w firmach usługowych i produkcyjnych
 • wykładowca Lean Management na studiach podyplomowych Politechniki Gdańskiej i WSB; współtwórca programów szkoleniowych Akademia Lean Managera oraz Szkoła Lidera Produkcji

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (wydruk)
 • Przykładowa matryca kompetencji (plik Excel)
 • Przykładowa ścieżka rozwoju (wypracowana podczas warsztatu)
 • Klasyfikacja pracy (wydrukowany arkusz)
 • Przykładowy plan szkoleń w pierwszych 30 dniach pracy (wypracowana podczas warsztatu)
 • Arkusz Podziału Pracy (wydrukowany arkusz)
 • Dokumenty związane ze szkoleniem nowych pracowników (wydruki)
 • Przykładowy program TWI
 • Podsumowanie warsztatu (prezentacja w pliku PDF przesłana uczestnikom po szkoleniu)

Cennik

Cena szkolenia: 1800 zł netto/os.

W cenę szkolenia wliczone są:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • stały serwis kawowy i lunch

Nocleg i dojazd nie jest wliczony w cenę szkolenia.


Szkolenie powiązane:

Logistyka | Usługi | Produkcja

Matryca kompetencji

Więcej