Poka-Yoke – metoda zapobiegania błędom w procesie – ONLINE

Data rozpoczęcia: 30 lipca 2020 Data zakończenia: 30 lipca 2020 Miejsce: ONLINE Cena: 700 zł netto/osoba Godziny sesji:
Szkolenie on-line trwa 1 dzień od 9.00 do 15.00
6 godz./dzień (w tym 2 przerwy x 15 minut i 1 przerwa x 30 minut)

Poka-Yoke – metoda zapobiegania błędom w procesie,

czyli jak redukować skutki pomyłek i przeoczeń

Procesy produkcyjne wymagające pracy manualnej są stale narażone na skutki błędów wynikających z niedoskonałości natury ludzkiej. Nawet przy daleko posuniętej standaryzacji i powtarzalności ruchów i zachowań operatorów nie da się absolutnie wykluczyć popełniania przez niech prostych, nierzadko kosztownych pomyłek. Najlepsze systemy szkoleń stanowiskowych nie wyeliminują błędów wynikających ze zmęczenia, czy też chwilowego spadku poziomu koncentracji pracownika obsługującego proces. Dlatego menedżerowie świadomi skali potencjalnych kosztów wynikających z tych niedoskonałości poszukują skutecznego i sprawdzonego sposobu ich radykalnej redukcji.

Jednym z „twardych” narzędzi wspierającym eliminację potencjalnych wad produktu jest metoda Poka-Yoke. Jej właściwe zastosowanie zabezpiecza właściciela procesu przed negatywnymi skutkami pojawiających się z różnym natężeniem codziennych pomyłek i przeoczeń operatorów obsługujących proces.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodą zabezpieczania się przed powtarzającymi się błędami ludzkimi, występującymi w procesach produkcyjnych. W efekcie uczestnicy będą potrafili skutecznie i systemowo eliminować powstawanie wady produktu i tym samym przyczyniać się do redukcji kosztów złej jakości.


Korzyści ze szkolenia

 • Poznasz cele i zadania metody Poka-Yoke oraz jej praktyczne wykorzystanie w działalności organizacji.
 • Dowiesz się, czym kierować się przy doborze Poka-Yoke w konkretnych warunkach.
 • Nauczysz się nadawać priorytety działaniom zapobiegającym błędom w procesie produkcyjnym.
 • Poznasz metody, formularze i narzędzia pomocnicze służące do analizy przyczyn błędów w procesie.
 • Dowiesz się, jak oceniać ryzyko zagrożenia wynikające z potencjalnego błędu.
 • Nauczysz się systemowo projektować zabezpieczenia Poka-Yoke.
 • Dowiesz się, jak zapewnić poprawność działania Poka-Yoke.
 • Zoptymalizujesz działania kontrolne i doskonalące w procesach
 • Zmniejszysz koszty funkcjonowania procesu, napraw oraz reklamacji wewnętrznych i zewnętrznych
 • Poprawisz wskaźniki jakościowe

Grupa docelowa

 • Inżynierowie procesu,
 • Kierownicy i liderzy produkcji
 • Pracownicy utrzymania ruchu
 • Osoby prowadzące projekty wdrożeń nowych wyrobów,
 • Inżynierowie jakości, specjaliści ds. jakości,
 • Liderzy projektów doskonalących

Program

 • Wprowadzenie
  • Definicja, cele i zadania metody Poka-Yoke. Dlaczego warto stosować Poka-Yoke w procesie?
  • Skala działań i ich kryteria. Jak dobrać działania do potrzeb?
  • 7 zasad Poka-Yoke. O czym trzeba pamiętać projektując niezawodny system?
  • 4 sposoby zastosowania Poka-Yoke. Jak wybrać odpowiednią metodę?
 • Praca warsztatowa – projektujemy zabezpieczenia Poka-Yoke
  • Jak zidentyfikować problem?
  • Jak nadać priorytety?
  • Jak przeanalizować przyczyny?
  • Jak budować rozwiązanie techniczne?
  • Jak zmierzyć skuteczność rozwiązań?
  • Jak zagwarantować poprawność działania Poka-Yoke?
 • Podsumowanie, czyli przenosimy zdobytą wiedzę na nasze procesy.
  • Budujemy plan wdrożenia

Czego nie gwarantujemy podczas szkolenia online

 • Dużej wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami w przerwach szkolenia
 • Pełnej współpracy uczestników przy wykonywaniu zadań
 • Kontaktu wzrokowego ze wszystkimi uczestnikami, co utrudnia angażowanie
 • Wspólnej kawy w realu 😊

Forma szkolenia

Ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, prezentacje wyników prac zespołów, prezentacje multimedialne, zadania indywidualne, dyskusje


Prowadzący szkolenie


Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (plik PDF)
 • Arkusze A3 wypracowanej przez zespoły w trakcie szkolenia (wypracowane podczas szkolenia)
 • Karty weryfikacji Poka-Yoke (wypracowane podczas szkolenia)
 • Instrukcje weryfikacji Poka-Yoke (wypracowane podczas szkolenia)

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).

W celu zapisania się na szkolenie należy uzupełnić wszystkie pola z gwiazdką i zapoznać się z regulaminem szkoleń online

Uczestnicy

Imię i nazwisko*
Stanowisko*
Email*
Telefon*

Dane do faktury

Nazwa firmy
Adres
Miasto
Kod pocztowy
NIP
adres e-mail do faktur VAT