Mapowanie łańcucha dostaw, czyli jak integrować procesy

Moduł w ramach Akademii Lean dla Logistyków dotyczący metod optymalizacji łańcucha dostaw. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami i narzędziami do projektowania, budowy strategii rozwoju i doskonalenia struktur łańcucha dostaw.

Warsztat szczególnie przydatny dla osób szukających nowych pomysłów na zwiększenie efektywności łańcucha dostaw i przygotowujących się do zdefiniowania strategii logistycznej.


Korzyści ze szkolenia

 • Zrozumiesz rolę wykorzystania narzędzia VSM (Value Stream Mapping) w odniesieniu do łańcucha dostaw
 • Poznasz zasady zastosowania VSM
 • Praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem narzędzia VSM
 • Zapoznasz się z zasadami budowy wskaźników wykorzystywanych w zarządzaniu łańcuchem dostaw przez firmy „best in class”
 • Weźmiesz udział w efektywnych warsztatach budowy /optymalizacji organizacji zarządzania łańcuchem dostaw
 • Poznasz praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem narzędzia VSM
 • Wymienisz doświadczenia pomiędzy uczestnikami szkolenia
 • Poznasz zasady kalkulacji opłacalności działań doskonalących w obszarze łańcucha dostaw

Szczegóły dot. szkolenia

Program szkolenia

Mapa strumienia wartości (VSM)

 • Rola i sposoby implementacji
 • Zasady budowy mapy
 • Diagnozowanie stanu obecnego
 • Identyfikacja problemów
 • Projektowanie stanu przyszłego
 • Zastosowania mapy strumienia wartości

Wskaźniki w łańcuchu dostaw

 • Rola wskaźników w zarządzaniu
 • Metody wykorzystywania wskaźników do zarządzania / doskonalenia
 • Przykłady praktycznych wskaźników i sposoby ich wykorzystania
 • Kontrola misji i strategii organizacji z wykorzystaniem wizualnych technik zarządzania

Organizacja łańcucha dostaw

 • Zasady budowy struktury organizacyjnej łańcucha dostaw
 • Narzędzia wspomagające optymalizację struktury organizacyjnej

Przerobowy rachunek kosztów w zarządzaniu łańcuchem dostaw – podstawy rachunku kosztów dla logistyków i produkcji jako narzędzie wyjścia poza lokalne optymalizacje

Grupa docelowa

 • Dyrektorzy Organizacji / Fabryk / Zakładów
 • Dyrektorzy Operacyjni
 • Menadżerowie ds. Logistyki
 • Kierownicy działów Produkcji / Logistyki
 • Liderzy wdrożeń projektów Lean Management
 • Liderzy ds. Ciągłego Doskonalenia

Forma szkolenia

Warsztat szkoleniowy, ćwiczenia praktyczne, przykłady praktycznych zastosowań (case-study), dyskusje, wymiana doświadczeń

Prowadzący szkolenie

Arkadiusz Tałałaj

Konsultant i Project Manager LeanQ Team

 • kilkaset szkoleń i warsztatów z zakresu Lean Management oraz Supply Chain Management (SCM)
 • doświadczenie zawodowe i doradcze w przemyśle m.in.  elektronicznym, motoryzacyjnym, mechanicznym, meblarskim, obróbki tworzyw sztucznych, branży wydawniczej i dystrybucyjnej
 • specjalizuje się w zarządzaniu łańcuchem dostaw, optymalizacji procesów logistycznych, wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych i procesowych z wykorzystaniem narzędzi LM: Value Stream Mapping, 5S, Standaryzacja Pracy, One-Piece-Flow, MRP, Kanban
 • w ciągu ostatnich lat lider i konsultant projektów z zakresu optymalizacji łańcucha dostaw oraz efektywności produkcji; wcześniej m. in.  Master Planner, Kierownik Logistyki i Szef Produkcji
 • twórca projektów edukacyjnych Szkoła Planisty Produkcji oraz Szkoła Zakupów i Zaopatrzenia; autor artykułów i publikacji z zakresu logistyki i łańcucha dostaw

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja szkolenia (wydruk)
 • Przykłady map strumienia wartości (plik XLS/VSD)
 • Biblioteka elementów do budowy mapy strumienia wartości (plik XLS/VSD)
 • Materiały merytoryczne o przerobowym rachunku kosztów z case study dla logistyki
 • Podsumowanie warsztatu (prezentacja w pliku PDF przesłana uczestnikom po szkoleniu)

Cennik

Cena: 1800 zł netto/os.

W cenę szkolenia wliczone są:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • stały serwis kawowy i lunch

Nocleg i dojazd nie jest wliczony w cenę szkolenia.


Szkolenie należy do programu “Akademia Lean dla Logistyków”, składającego się z trzech niezależnych warsztatów szkoleniowych.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi sesjami z tego cyklu