Organizacja pracy w dziale utrzymania ruchu

Data rozpoczęcia: 13 czerwca 2019 Data zakończenia: 14 czerwca 2019 Miejsce: Sopot Adres: Klub Żeglarski NAVIGO Cena: 1600 - 1800 zł netto/szkolenie* Godziny sesji:
czwartek: 9.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 16.00

Organizacja pracy w dziale utrzymania ruchu

Trudno dziś sobie wyobrazić efektywnie funkcjonującą fabrykę bez „uporządkowanej” organizacji pracy służb utrzymania ruchu (SUR). To już nie te czasy, gdy dział ten skupiał się głównie na reagowaniu na awaryjne sytuacje, a przy ambitniejszym podejściu, na trosce o wymagane przeglądy maszyn i zapewnienie zasad bezpiecznego ich użytkowania.

Dla służb utrzymania ruchu standardem powinny być działania prewencyjne i predykcyjne, a więc przed wszystkim planowanie czynności, które spowodują, że nie zaskoczy nas awaryjna sytuacja, a maszyny będą wykorzystane w sposób jak najbardziej efektywny.

Managerowie SUR dziś już nie tylko skupiają się na planowaniu obsługi okresowej, projektowaniu czynności okresowych, czy organizacji przezbrojeń, ale koncentrują się na pomiarze efektywności działu SUR, by go ciągle doskonalić. I o tym wszystkim będzie to szkolenie.


Korzyści ze szkolenia

 • Zapoznasz się z celem i zasadami tworzenia SUR
 • Zrozumiesz procesy utrzymania ruchu i zakresu odpowiedzialności SUR
 • Poznasz metody i zasady budżetowania działalności SUR
 • Zapoznasz się ze wskaźnikami do pomiaru efektywności działań SUR i praktycznymi metodami ich zastosowania
 • Zapoznasz się z wykorzystaniem narzędziowni w organizacji
 • Poznasz metody planowania czynności okresowych
 • Poznasz zasady projektowania i dostosowania zakresu obsług okresowych
 • Zapoznasz się z rolą SUR w procesie przezbrojenia maszyn
 • Poznasz metodologię wdrożenia koncepcji SMED (redukcji czasów przezbrojenia)
 • Wymienisz się doświadczeniami z innymi uczestnikami szkolenia

Grupa docelowa

 • Kierownicy i kandydaci na managerów Działu Utrzymania Ruchu
 • Specjaliści i Technicy ds. utrzymania ruchu
 • Kierownicy i Liderzy Narzędziowni
 • Kierownicy i Mistrzowie Produkcji
 • Liderzy wdrożeń projektów TPM

Program szkolenia

 • Cele i zadania Służby Utrzymania Ruchu (SUR)
 • Budowa zespołu SUR i jego miejsce w strukturze organizacji
 • Procesy utrzymania ruchu
 • Budżetowanie potrzeb; rola i praktyczne metody budowy budżetowania
 • Wskaźniki w Służbie Utrzymania Ruchu; pomiary efektywności pracy
 • Rola narzędziowni i metody budowy narzędziowni
 • Obsługa planowana (zadania obsługi okresowej; planowanie obsługi w parku maszynowym; metody projektowania obsługi)
 • Rola SUR w przezbrojeniu maszyny
 • Redukcja czasów przezbrojeń z wykorzystaniem technik SMED

Forma szkolenia

 • Ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, wystąpienia uczestników, prezentacje multimedialne,  dyskusje i wymiana doświadczeń

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja szkoleniowa (wydruk)
 • Materiały wykorzystywane podczas szkolenia
 • Analiza FMEA
 • Podsumowanie warsztatu (prezentacja w pliku PDF przesłana uczestnikom po szkoleniu)

Prowadzący szkolenie


*Cena

Możesz skorzystać z  rabatu:

 • 200 zł mniej za zgłoszenia przesłane do 22.05.2019

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).