Organizacja pracy w dziale utrzymania ruchu

Data rozpoczęcia: 08 lipca 2021 Data zakończenia: 09 lipca 2021 Miejsce: Hotel Aqua Sopot Cena: 1800 zł netto/szkolenie Godziny sesji:
czwartek: 9.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 16.00

Organizacja pracy w dziale utrzymania ruchu,

czyli jak poukładać, żeby się u(trzymało)

Trudno dziś sobie wyobrazić efektywnie funkcjonującą fabrykę bez „uporządkowanej” organizacji pracy służb utrzymania ruchu (SUR). To już nie te czasy, gdy dział ten skupiał się głównie na reagowaniu na awaryjne sytuacje, a przy ambitniejszym podejściu, na trosce o wymagane przeglądy maszyn i zapewnienie zasad bezpiecznego ich użytkowania.

Dla służb utrzymania ruchu standardem powinny być działania prewencyjne i predykcyjne, a więc przed wszystkim planowanie czynności, które spowodują, że nie zaskoczy nas awaryjna sytuacja, a maszyny będą wykorzystane w sposób jak najbardziej efektywny.

Managerowie SUR dziś już nie tylko skupiają się na planowaniu obsługi okresowej, projektowaniu czynności okresowych, czy organizacji przezbrojeń, ale koncentrują się na pomiarze efektywności działu SUR, by go ciągle doskonalić. I o tym wszystkim będzie to szkolenie.

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych metod i narzędzi pozwalających zwiększać efektywność i dostępność technicznego wyposażenia produkcji oraz rozwinięcie umiejętności ich zastosowania.


Korzyści ze szkolenia

 • Zapoznasz się z celem i zasadami tworzenia SUR
 • Zrozumiesz procesy utrzymania ruchu i zakresu odpowiedzialności SUR
 • Poznasz metody i zasady budżetowania działalności SUR
 • Zapoznasz się ze wskaźnikami do pomiaru efektywności działań SUR i praktycznymi metodami ich zastosowania
 • Zapoznasz się z wykorzystaniem narzędziowni w organizacji
 • Poznasz metody planowania czynności okresowych
 • Poznasz zasady projektowania i dostosowania zakresu obsług okresowych
 • Zapoznasz się z rolą SUR w procesie przezbrojenia maszyn
 • Poznasz metodologię wdrożenia koncepcji SMED (redukcji czasów przezbrojenia)
 • Wymienisz się doświadczeniami z innymi uczestnikami szkolenia

Grupa docelowa

 • Kierownicy i kandydaci na managerów Działu Utrzymania Ruchu
 • Specjaliści i Technicy ds. utrzymania ruchu
 • Kierownicy i Liderzy Narzędziowni
 • Kierownicy i Mistrzowie Produkcji
 • Liderzy wdrożeń projektów TPM

Program szkolenia

 • Cele i zadania Służby Utrzymania Ruchu (SUR). Po co nam ten cały SUR?
 • Budowa zespołu SUR i jego miejsce w strukturze organizacji. Jaki wybrać model funkcjonowania SUR?
 • Procesy utrzymania ruchu. Jak je uporządkować i optymalizować?
 • Budżetowanie potrzeb; rola i praktyczne metody budowy budżetowania. Jak dobrze zaplanować i negocjować budżet i jakie dane w tym celu zbierać?
 • Wskaźniki w Służbie Utrzymania Ruchu; pomiary efektywności pracy. Jak następnie skutecznie monitorować efekty, zbierać dane i obliczać wskaźniki?
 • Rola narzędziowni i metody budowy narzędziowni. Do czego przydaje się narzędziownia?
 • Obsługa planowana (zadania obsługi okresowej; planowanie obsługi w parku maszynowym; metody projektowania obsługi). Jakich użyć metod i narzędzi?
 • Rola SUR w przezbrojeniu maszyny. Jak SUR mogę wspomóc procesy redukcji czasów przezbrojeń?
 • Redukcja czasów przezbrojeń z wykorzystaniem technik SMED. Jak zaplanować, przeprowadzić i oszacować efekty SMED?

Forma szkolenia

 • Ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, wystąpienia uczestników, prezentacje multimedialne,  dyskusje i wymiana doświadczeń

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja szkoleniowa (wydruk)
 • Materiały wykorzystywane podczas szkolenia:
  • Analiza FMEA
  • Analiza procesów utrzymania ruchu
  • Analiza SWOT
 • Podsumowanie warsztatu (prezentacja w pliku PDF przesłana uczestnikom po szkoleniu)

Prowadzący szkolenie


Cena

W cenę szkolenia wliczone są:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • stały serwis kawowy i lunch

Nocleg i dojazd nie jest wliczony w cenę szkolenia.


Jeśli z powodu obostrzeń związanych z pandemią Covid 19 będziemy zmuszeni odwołać szkolenie stacjonarne, odbędzie się ono w wersji online. 


LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).

W celu zapisania się na szkolenie należy uzupełnić wszystkie pola z gwiazdką i zapoznać się z regulaminem szkoleń stacjonarnych

Uczestnicy

Imię i nazwisko*
Stanowisko*
Email*
Telefon*

Dane do faktury

Nazwa firmy
Adres
Miasto
Kod pocztowy
NIP
adres e-mail do faktur VAT