Organizacja pracy w dziale utrzymania ruchu

Data rozpoczęcia: 17 stycznia 2019 Data zakończenia: 18 stycznia 2019 Miejsce: Gdańsk Adres: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Cena: 1400 - 1800 zł netto/szkolenie* Godziny sesji:
czwartek: 9.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 16.00

Organizacja pracy w dziale utrzymania ruchu

Moduł w ramach Szkoły Utrzymania Ruchu dotyczący budowy i organizacji pracy służby utrzymania ruchu (SUR). Omówiona zostanie struktura SUR i jej wpływ na funkcjonowanie organizacji. Przedstawione zostaną zagadnienia związane z zadaniami służby, pomiarem jej efektywności oraz organizacją obsług planowanych.


Korzyści ze szkolenia

 • Zapoznasz się z celem i zasadami tworzenia SUR
 • Zrozumiesz procesy utrzymania ruchu i zakresu odpowiedzialności SUR
 • Poznasz metody i zasady budżetowania działalności SUR
 • Zapoznasz się ze wskaźnikami do pomiaru efektywności działań SUR i praktycznymi metodami ich zastosowania
 • Zapoznasz się z wykorzystaniem narzędziowni w organizacji
 • Poznasz metody planowania czynności okresowych
 • Poznasz zasady projektowania i dostosowania zakresu obsług okresowych
 • Zapoznasz się z rolą SUR w procesie przezbrojenia maszyn
 • Poznasz metodologię wdrożenia koncepcji SMED (redukcji czasów przezbrojenia)
 • Wymienisz się doświadczeniami z innymi uczestnikami szkolenia

Grupa docelowa

 • Kierownicy i kandydaci na managerów Działu Utrzymania Ruchu
 • Specjaliści i Technicy ds. utrzymania ruchu
 • Kierownicy i Liderzy Narzędziowni
 • Kierownicy i Mistrzowie Produkcji
 • Liderzy wdrożeń projektów TPM

Program szkolenia

 • Cele i zadania Służby Utrzymania Ruchu (SUR)
 • Budowa zespołu SUR i jego miejsce w strukturze organizacji
 • Procesy utrzymania ruchu
 • Budżetowanie potrzeb; rola i praktyczne metody budowy budżetowania
 • Wskaźniki w Służbie Utrzymania Ruchu; pomiary efektywności pracy
 • Rola narzędziowni i metody budowy narzędziowni
 • Obsługa planowana (zadania obsługi okresowej; planowanie obsługi w parku maszynowym; metody projektowania obsługi)
 • Rola SUR w przezbrojeniu maszyny
 • Redukcja czasów przezbrojeń z wykorzystaniem technik SMED

Forma szkolenia

 • Ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, wystąpienia uczestników, prezentacje multimedialne,  dyskusje i wymiana doświadczeń

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Materiały wykorzystywane podczas szkolenia
 • Analiza FMEA

Prowadzący szkolenie


Szkolenie należy do programu Szkoły Utrzymania Ruchu, składającego się z trzech (2-dniowych) niezależnych sesji. Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi sesjami z tego cyklu:


*Cennik
W przypadku wykupienia w ramach Szkoły Utrzymania Ruchu:
3 sesji (6 dni) cena = 4 200 zł netto (700 zł/dzień)
2 sesji (4 dni) cena = 3 200 zł netto (800 zł/dzień)
1 sesji (2 dni) cena = 1 800 zł netto (900 zł/dzień)

Jeśli w jednym zamówieniu Klient wykupi kilka sesji w ramach Szkoły Utrzymania Ruchu, to w pojedynczych sesjach mogą brać udział różne osoby z firmy Klienta.


LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).


Pobierz

Opis szkolenia w formacie PDF: Organizacja pracy w dziale utrzymania ruchu