Planowanie i kontrola pracy zespołu produkcyjnego

Data rozpoczęcia: 07 marca 2019 Data zakończenia: 08 marca 2019 Miejsce: Gdańsk Adres: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER Cena: 1400 - 1800 zł netto/szkolenie* Godziny sesji:
czwartek: 9.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 16.00

PLANOWANIE I KONTROLA PRACY ZESPOŁU PRODUKCYJNEGO,

czyli jak lider organizuje pracę podległych mu pracowników

Efektywne planowanie pracy podległego zespołu to główne zadanie każdego lidera produkcji. Aby praca wykonana była sprawnie, konieczne jest właściwe jej zaplanowanie, mierzenie i rozliczanie. Dla zapewnienia optymalnych wyników, należy także trafnie i szybko identyfikować wszelkie problemy, jakie przeszkadzają nam w osiąganiu założonych celów. Podczas warsztatu uczestnicy będą – na  bazie symulacji procesu produkcyjnego – projektować i testować rozwiązania związane z zarządzaniem pracą zespołu.


Korzyści ze szkolenia

 • Poznasz metody zarządzania efektywnością pracy zespołu
 • Rozwiniesz umiejętności zarządzania informacją w obszarze produkcji
 • Poznasz praktyczne narzędzia wspomagających pracę lidera z podległym zespołem
 • Zdobędziesz umiejętności definiowania możliwości produkcyjnych i przydziału zadań poszczególnym pracownikom
 • Zrozumiesz wskaźniki, według których lider może sprawnie ocenić pracę pracowników
 • Poznasz efektywne metody identyfikowania problemów w codziennej pracy
 • Zrozumiesz zasady wdrażania i rozwoju pracowników
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia

Grupa docelowa

 • Obecni i przyszli Liderzy Zespołów
 • Kierownicy produkcji
 • Mistrzowie i Brygadziści
 • Członkowie zespołów doskonalących
 • Szefowie działów

Program szkolenia

 • Definiowanie oczekiwań wobec pracowników
  • Minimalny i oczekiwany profil pracownika – marzenia a  rzeczywistość
  • Wprowadzenie pracownika do nowej pracy – niezbędna wiedza i umiejętności,
  • Czy lepiej mieć doświadczonego czy niedoświadczonego pracownika?
 • Mierzenie efektywności pracy zespołu
  • Główne wskaźniki oceny pracy zespołu jako narzędzie komunikowania wymagań
  • Częstotliwość pomiaru. Czy ma to znaczenie?
  • Definiowanie celów. Dla zespołu czy indywidualnie?
 • Rola standaryzacji pracy w ustalaniu oczekiwań względem pracowników
  • Czym jest standaryzacja pracy?
  • Co to jest metoda pracy, jak ją zdefiniować i jak zapisać?
  • Jak przekonać do stosowania standardu?
 • Organizacja pracy
  • Właściwy przydział pracy. Co to znaczy i do czego służy Yamazumi?
  • Balansowanie obciążeń, czyli pracownik jako ten, który decyduje o rytmie przepływu i wydajności obszaru
  • Scenariusze pracy, jako metoda szybkiego dostosowania zespołu do zmieniającego się zapotrzebowania
 • Wizualne zarządzanie wynikami / Daily Management
  • Sprawne rozliczanie pracy zespołu z wykorzystaniem zasad Daily Management
  • Komunikacja na linii pracownicy – lider. Czy warto ze sobą rozmawiać i o czym?
  • Jak monitorować postęp prac w toku zmiany?
  • Doskonalenie pracy. Jak efektywnie zbierać informacje o problemach?
  • Rola i odpowiedzialność lidera w procesie rozwiązywania problemów.
 • Zarządzanie elastycznością pracowników
  • Matryca kompetencji – budowa, zastosowanie i wykorzystanie w codziennej pracy z zespołem
  • Tworzenie ścieżki rozwoju pracowników zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa i lidera zespołu
  • Szybkie wdrożenie pracownika do nowej pracy z wykorzystaniem techniki TWI
  • Role pracowników w zespole, czyli jak zarządzać talentami w zespole operatorów

Forma szkolenia

Gra symulacyjna LeanKoparka®, ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, warsztat szkoleniowy, wystąpienia uczestników, prezentacje multimedialne,  case- study, dyskusje i wymiana doświadczeń.


Prowadzący szkolenie


Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (wydruk)
 • Zestaw wskaźników zespołu produkcyjnego (wypracowane zespołowo podczas szkolenia)
 • Wykres balansowania obciążeń (wypracowane zespołowo podczas szkolenia
 • Scenariusze pracy (wypracowane zespołowo podczas szkolenia)
 • Standard instruktażu w miejscu pracy (wypracowane zespołowo podczas szkolenia)
 • Wzór matrycy kompetencji (wydrukowany arkusz)
 • Ścieżka rozwoju pracownika (wypracowane zespołowo podczas szkolenia)
 • Ścieżka szkoleniowa (wypracowane zespołowo podczas szkolenia)
 • Formatki do mierzenia efektywności pracy zespołu (wydrukowany arkusz)

Szkolenie należy do programu Szkoła Lidera Produkcji, składającego się z trzech niezależnych warsztatów szkoleniowych. Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi sesjami z tego cyklu:


*Cennik

Szkolenie organizowane w ramach Szkoły Lidera Produkcji – możesz obniżyć cenę szkolenia kupując pakiet:

3 sesji (6 dni) cena = 4 200 zł netto (700 zł/dzień)
2 sesji (4 dni) cena = 3 200 zł netto (800 zł/dzień)
1 sesji (2 dni) cena = 1 800 zł netto (900 zł/dzień)


LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).