Planowanie i kontrola pracy zespołu produkcyjnego

Data rozpoczęcia: 15 lutego 2018 Data zakończenia: 16 lutego 2018 Miejsce: Gdańsk Adres: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Cena: 1400 - 1800 zł netto/szkolenie* Godziny sesji:
czwartek: 9.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 16.00

PLANOWANIE I KONTROLA PRACY ZESPOŁU PRODUKCYJNEGO,

czyli jak lider organizuje pracę podległych mu pracowników

Efektywne planowanie pracy podległego zespołu to główne zadanie każdego lidera produkcji. Aby praca wykonana była sprawnie, konieczne jest właściwe jej zaplanowanie, mierzenie i rozliczanie. Dla zapewnienia optymalnych wyników, należy także trafnie i szybko identyfikować wszelkie problemy, jakie przeszkadzają nam w osiąganiu założonych celów. Podczas warsztatu uczestnicy będą – na  bazie symulacji procesu produkcyjnego – projektować i testować rozwiązania związane z zarządzaniem pracą zespołu.


Korzyści ze szkolenia

 • Poznanie metod zarządzania efektywnością pracy zespołu
 • Rozwinięcie umiejętności zarządzania informacją w obszarze produkcji
 • Poznanie i praktyczne projektowanie narzędzi wspomagających pracę lidera z podległym zespołem
 • Nabycie umiejętności metod definiowania możliwości produkcyjnych i przydziału zadań poszczególnym pracownikom
 • Zrozumienie wskaźników, według których lider sprawnie może ocenić pracę pracowników
 • Poznanie efektywnych metod identyfikowania problemów w codziennej pracy
 • Zrozumienie zasad wdrażania i rozwoju pracowników
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia

Grupa docelowa

 • Obecni i przyszli Liderzy Zespołów
 • Kierownicy produkcji
 • Mistrzowie i Brygadziści
 • Członkowie zespołów doskonalących
 • Szefowie działów

Program szkolenia

 • Definiowanie oczekiwań wobec pracowników
  • Minimalny i oczekiwany profil pracownika – marzenia a  rzeczywistość
  • Wprowadzenie pracownika do nowej pracy – niezbędna wiedza i umiejętności,
  • Czy lepiej mieć doświadczonego czy niedoświadczonego pracownika?
 • Mierzenie efektywności pracy zespołu
  • Główne wskaźniki oceny pracy zespołu jako narzędzie komunikowania wymagań
  • Częstotliwość pomiaru. Czy ma to znaczenie?
  • Definiowanie celów. Dla zespołu czy indywidualnie?
 • Rola standaryzacji pracy w ustalaniu oczekiwań względem pracowników
  • Czym jest standaryzacja pracy?
  • Co to jest metoda pracy, jak ją zdefiniować i jak zapisać?
  • Jak przekonać do stosowania standardu?
 • Organizacja pracy
  • Właściwy przydział pracy. Co to znaczy i do czego służy Yamazumi?
  • Balansowanie obciążeń, czyli pracownik jako ten, który decyduje o rytmie przepływu i wydajności obszaru
  • Scenariusze pracy, jako metoda szybkiego dostosowania zespołu do zmieniającego się zapotrzebowania
 • Zarządzanie elastycznością pracowników
  • Matryca kompetencji – budowa, zastosowanie i wykorzystanie w codziennej pracy z zespołem
  • Tworzenie ścieżki rozwoju pracowników zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa i lidera zespołu
  • Szybkie wdrożenie pracownika do nowej pracy z wykorzystaniem techniki TWI
  • Role pracowników w zespole, czyli jak zarządzać talentami w zespole operatorów
 • Wizualne zarządzanie wynikami / Daily Management
  • Sprawne rozliczanie pracy zespołu z wykorzystaniem zasad Daily Management
  • Komunikacja na linii pracownicy – lider. Czy warto ze sobą rozmawiać i o czym?
  • Doskonalenie pracy. Jak efektywnie zbierać informacji o problemach?
  • Rola i odpowiedzialność lidera w procesie rozwiązywania problemów.

Forma szkolenia

Gra symulacyjna Potworne słoneczka ®, ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, warsztat szkoleniowy, wystąpienia uczestników, prezentacje multimedialne,  case- study, dyskusje i wymiana doświadczeń.


Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (wydruk)
 • Matryca celów (wypracowane zespołowo podczas szkolenia)
 • Wzory metryk (wypracowane zespołowo podczas szkolenia)
 • Wzór matrycy kompetencji (wydrukowany arkusz)
 • Scenariusze pracy (wypracowane zespołowo podczas szkolenia)
 • Matryca kompetencji (wypracowane zespołowo podczas szkolenia)
 • Formatki do mierzenia efektywności pracy (wydrukowany arkusz)

Szkolenie należy do programu Szkoła Lidera Produkcji, składającego się z trzech niezależnych warsztatów szkoleniowych. Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi sesjami z tego cyklu:


*Cennik

W przypadku wykupienia w ramach Szkoły Lidera Produkcji:
3 sesji (6 dni) cena = 4 200 zł netto (700 zł/dzień)
2 sesji (4 dni) cena = 3 200 zł netto (800 zł/dzień)
1 sesji (2 dni) cena = 1 800 zł netto (900 zł/dzień)

Jeśli w jednym zamówieniu Klient wykupi kilka sesji w ramach Szkoły Lidera Produkcji, to w pojedynczych sesjach mogą brać udział różne osoby z firmy Klienta.


LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).