Planowanie i kontrola pracy zespołu produkcyjnego

Data rozpoczęcia: 15 lutego 2018 Data zakończenia: 16 lutego 2018 Miejsce: Gdańsk Adres: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Cena: 1400 - 1800 zł netto/szkolenie* Godziny sesji:
czwartek: 9.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 16.00

PLANOWANIE I KONTROLA PRACY ZESPOŁU PRODUKCYJNEGO

czyli jak lider organizuje pracę podległych mu pracowników.

Opis i cel szkolenia:

Efektywne planowanie pracy podległego zespołu to główne zadanie każdego lidera produkcji. Aby praca wykonana była sprawnie, konieczne jest właściwe jej zaplanowanie, mierzenie i rozliczanie. Dla zapewnienia optymalnych wyników, należy także trafnie i szybko identyfikować wszelkie problemy, jakie przeszkadzają nam w osiąganiu założonych celów. Podczas warsztatu uczestnicy będą – na  bazie symulacji procesu produkcyjnego – projektować i testować rozwiązania związane z zarządzaniem pracą zespołu.

Korzyści ze szkolenia:

 • Poznanie metod zarządzania efektywnością pracy zespołu
 • Rozwinięcie umiejętności zarządzania informacją w obszarze produkcji
 • Poznanie i praktyczne projektowanie narzędzi wspomagających pracę lidera z podległym zespołem
 • Nabycie umiejętności metod definiowania możliwości produkcyjnych i przydziału zadań poszczególnym pracownikom
 • Zrozumienie wskaźników, według których lider sprawnie może ocenić pracę pracowników
 • Poznanie efektywnych metod identyfikowania problemów w codziennej pracy
 • Zrozumienie zasad wdrażania i rozwoju pracowników
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia

Grupa docelowa:

 • Obecni i przyszli Liderzy Zespołów
 • Kierownicy produkcji
 • Mistrzowie i Brygadziści
 • Członkowie zespołów doskonalących
 • Szefowie działów

Program szkolenia:

 • Definiowanie oczekiwań wobec pracowników
  • Minimalny i oczekiwany profil pracownika – marzenia a  rzeczywistość
  • Wprowadzenie pracownika do nowej pracy – niezbędna wiedza i umiejętności,
  • Czy lepiej mieć doświadczonego czy niedoświadczonego pracownika?
 • Mierzenie efektywności pracy zespołu
  • Główne wskaźniki oceny pracy zespołu jako narzędzie komunikowania wymagań
  • Częstotliwość pomiaru. Czy ma to znaczenie?
  • Definiowanie celów. Dla zespołu czy indywidualnie?
 • Rola standaryzacji pracy w ustalaniu oczekiwań względem pracowników
  • Czym jest standaryzacja pracy?
  • Co to jest metoda pracy, jak ją zdefiniować i jak zapisać?
  • Jak przekonać do stosowania standardu?
 • Organizacja pracy
  • Właściwy przydział pracy. Co to znaczy i do czego służy Yamazumi?
  • Balansowanie obciążeń, czyli pracownik jako ten, który decyduje o rytmie przepływu i wydajności obszaru
  • Scenariusze pracy, jako metoda szybkiego dostosowania zespołu do zmieniającego się zapotrzebowania
 • Zarządzanie elastycznością pracowników
  • Matryca kompetencji – budowa, zastosowanie i wykorzystanie w codziennej pracy z zespołem
  • Tworzenie ścieżki rozwoju pracowników zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa i lidera zespołu
  • Szybkie wdrożenie pracownika do nowej pracy z wykorzystaniem techniki TWI
  • Role pracowników w zespole, czyli jak zarządzać talentami w zespole operatorów
 • Wizualne zarządzanie wynikami / Daily Management
  • Sprawne rozliczanie pracy zespołu z wykorzystaniem zasad Daily Management
  • Komunikacja na linii pracownicy – lider. Czy warto ze sobą rozmawiać i o czym?
  • Doskonalenie pracy. Jak efektywnie zbierać informacji o problemach?
  • Rola i odpowiedzialność lidera w procesie rozwiązywania problemów.

Forma szkolenia:

 • Gra symulacyjna Potworne słoneczka ®, ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, warsztat szkoleniowy, wystąpienia uczestników, prezentacje multimedialne,  case- study, dyskusje i wymiana doświadczeń.

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia:

 • Prezentacja ze szkolenia (wydruk)
 • Matryca celów (wypracowane zespołowo podczas szkolenia)
 • Wzory metryk (wypracowane zespołowo podczas szkolenia)
 • Wzór matrycy kompetencji (wydrukowany arkusz)
 • Scenariusze pracy (wypracowane zespołowo podczas szkolenia)
 • Matryca kompetencji (wypracowane zespołowo podczas szkolenia)
 • Formatki do mierzenia efektywności pracy (wydrukowany arkusz)

slp  Szkoła Lidera Produkcji składa się z trzech (dwudniowych) niezależnych sesji:

*Cennik:
W przypadku wykupienia w ramach Szkoły Lidera Produkcji
3 sesji (6 dni) cena = 4 200 zł netto (700 zł/dzień)
2 sesji (4 dni) cena = 3 200 zł netto (800 zł/dzień)
1 sesji (2 dni) cena = 1 800 zł netto (900 zł/dzień)

Jeśli w jednym zamówieniu Klient wykupi kilka sesji w ramach Szkoły Lidera Produkcji, to w pojedynczych sesjach mogą brać udział różne osoby z firmy Klienta.