Planowanie i kontrola pracy zespołu produkcyjnego

Data rozpoczęcia: 20 września 2018 Data zakończenia: 21 września 2018 Miejsce: Sopot Adres: Klub Żeglarski NAVIGO Cena: 1400 - 1800 zł netto/szkolenie* Godziny sesji:
czwartek: 9.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 16.00

PLANOWANIE I KONTROLA PRACY ZESPOŁU PRODUKCYJNEGO,

czyli jak lider organizuje pracę podległych mu pracowników

Efektywne planowanie pracy podległego zespołu to główne zadanie każdego lidera produkcji. Aby praca wykonana była sprawnie, konieczne jest właściwe jej zaplanowanie, mierzenie i rozliczanie. Dla zapewnienia optymalnych wyników, należy także trafnie i szybko identyfikować wszelkie problemy, jakie przeszkadzają nam w osiąganiu założonych celów. Podczas warsztatu uczestnicy będą – na  bazie symulacji procesu produkcyjnego – projektować i testować rozwiązania związane z zarządzaniem pracą zespołu.


Korzyści ze szkolenia

 • Poznasz metody zarządzania efektywnością pracy zespołu
 • Rozwiniesz umiejętności zarządzania informacją w obszarze produkcji
 • Poznasz praktyczne narzędzia wspomagających pracę lidera z podległym zespołem
 • Zdobędziesz umiejętności definiowania możliwości produkcyjnych i przydziału zadań poszczególnym pracownikom
 • Zrozumiesz wskaźniki, według których lider może sprawnie ocenić pracę pracowników
 • Poznasz efektywne metody identyfikowania problemów w codziennej pracy
 • Zrozumiesz zasady wdrażania i rozwoju pracowników
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia

Grupa docelowa

 • Obecni i przyszli Liderzy Zespołów
 • Kierownicy produkcji
 • Mistrzowie i Brygadziści
 • Członkowie zespołów doskonalących
 • Szefowie działów

Program szkolenia

 • Definiowanie oczekiwań wobec pracowników
  • Minimalny i oczekiwany profil pracownika – marzenia a  rzeczywistość
  • Wprowadzenie pracownika do nowej pracy – niezbędna wiedza i umiejętności,
  • Czy lepiej mieć doświadczonego czy niedoświadczonego pracownika?
 • Mierzenie efektywności pracy zespołu
  • Główne wskaźniki oceny pracy zespołu jako narzędzie komunikowania wymagań
  • Częstotliwość pomiaru. Czy ma to znaczenie?
  • Definiowanie celów. Dla zespołu czy indywidualnie?
 • Rola standaryzacji pracy w ustalaniu oczekiwań względem pracowników
  • Czym jest standaryzacja pracy?
  • Co to jest metoda pracy, jak ją zdefiniować i jak zapisać?
  • Jak przekonać do stosowania standardu?
 • Organizacja pracy
  • Właściwy przydział pracy. Co to znaczy i do czego służy Yamazumi?
  • Balansowanie obciążeń, czyli pracownik jako ten, który decyduje o rytmie przepływu i wydajności obszaru
  • Scenariusze pracy, jako metoda szybkiego dostosowania zespołu do zmieniającego się zapotrzebowania
 • Zarządzanie elastycznością pracowników
  • Matryca kompetencji – budowa, zastosowanie i wykorzystanie w codziennej pracy z zespołem
  • Tworzenie ścieżki rozwoju pracowników zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa i lidera zespołu
  • Szybkie wdrożenie pracownika do nowej pracy z wykorzystaniem techniki TWI
  • Role pracowników w zespole, czyli jak zarządzać talentami w zespole operatorów
 • Wizualne zarządzanie wynikami / Daily Management
  • Sprawne rozliczanie pracy zespołu z wykorzystaniem zasad Daily Management
  • Komunikacja na linii pracownicy – lider. Czy warto ze sobą rozmawiać i o czym?
  • Doskonalenie pracy. Jak efektywnie zbierać informacji o problemach?
  • Rola i odpowiedzialność lidera w procesie rozwiązywania problemów.

Forma szkolenia

Gra symulacyjna Potworne słoneczka ®, ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, warsztat szkoleniowy, wystąpienia uczestników, prezentacje multimedialne,  case- study, dyskusje i wymiana doświadczeń.


Prowadzący szkolenie


Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (wydruk)
 • Matryca celów (wypracowane zespołowo podczas szkolenia)
 • Wzory metryk (wypracowane zespołowo podczas szkolenia)
 • Wzór matrycy kompetencji (wydrukowany arkusz)
 • Scenariusze pracy (wypracowane zespołowo podczas szkolenia)
 • Matryca kompetencji (wypracowane zespołowo podczas szkolenia)
 • Formatki do mierzenia efektywności pracy (wydrukowany arkusz)

Szkolenie należy do programu Szkoła Lidera Produkcji, składającego się z trzech niezależnych warsztatów szkoleniowych. Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi sesjami z tego cyklu:


*Cennik

Szkolenie organizowane w ramach Szkoły Lidera Produkcji – możesz obniżyć cenę szkolenia kupując pakiet:

3 sesji (6 dni) cena = 4 200 zł netto (700 zł/dzień)
2 sesji (4 dni) cena = 3 200 zł netto (800 zł/dzień)
1 sesji (2 dni) cena = 1 800 zł netto (900 zł/dzień)

teraz dodatkowy rabat 600 zł na cały pakiet przy zgłoszeniach przesłanych do 30.06! 

Możesz również skorzystać z rabatu, obowiązującego przy zgłoszeniach na pojedyncze szkolenie:

 • 200 zł mniej za zgłoszenia przesłane do 31 sierpnia 2018
 • 200 zł mniej za kolejną zgłoszoną osobę z firmy
 • 200 zł mniej za pierwsze szkolenie w LeanQ Team (nowy klient)

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).


Pobierz

Opis szkolenia w formacie PDF: Planowanie i kontrola pracy zespołu produkcyjnego